SAWIOS

Baza o charakterze bibliografii zawartości czasopism, tworzona na podstawie specjalistycznych czasopism polskich (80 tytułów) i zagranicznych (60 tytułów) oraz materiałów konferencyjnych gromadzonych w bibliotece IOS

   

CAD/CAM Forum

Miesięcznik użytkowników systemów CAD/CAM i GIS, redakcja prowadzi Katalog Oprogramowania Inżynierskiego, w którym można znaleźć szukany program oraz umieścić swój program

CNC TIMES

Magazyn całkowicie poświęcony tematyce CNC oraz CAD/CAM:(ang.)

Mechanik

Czasopismo adresowane do konstruktorów i technologów, przedsiębiorców oraz producentów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz słuchaczy średnich i wyższych szkół technicznych.

Przegląd Mechaniczny

Miesięcznik zawierający artykuły i informacje na temat szeroko rozumianej techniki adresowane do konstruktorów i technologów oraz słuchaczy wyższych szkół technicznych

Przegląd Techniczny

Jeden z najstarszych w Europie tygodników publicystycznych o tematyce ogólnotechnicznej. Adresowany do inżynierów, techników, studentów politechnik