Komputerowe wspomaganie projektowania CAD
Podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych

 

Informacja o publikacji oraz zamówienie w formacie
(plik Word spakowany 42 kB) (PDF - 136 kB).
 
Spis treści (plik PDF 32 kB)
Przykładowy rozdział (plik PDF 630 kB)

zamówienie
 

Pierwsze wydanie książki poświęconej metodyce nauki komputerowego wspomagania projektowania CAD oraz programom CAD. Obejmuje ona wprowadzenie w zagadnienia modelowania geometrycznego 2D i 3D a także sposoby prezentacji projektów.

Książka stanowi podręcznik wprowadzający w zagadnienia współczesnego procesu projektowo produkcyjnego, korzystającego z oprogramowania wspomagającego zarówno proces projektowania jak też wytwarzania wyrobów przemysłowych. Skierowana jest do uczniów i nauczycieli oraz początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników programów CAD zarówno w edukacji jak i w przemyśle.

Przeznaczona jest jako podręcznik do nauczania we wszystkich zawodach, w których wykorzystuje się komputerowe wspomaganie projektowania na poziomie technika i szkoły policealnej Może również stanowić uzupełnienie nauczania programów CAD na wydziałach technicznych wyższych uczelni.

Uzupełnieniem książki będą wydawane sukcesywnie zeszyty ćwiczeń poświęcone nauce najpopularniejszych programów CAD wykorzystywanych w edukacji oraz przemyśle takie jak : AutoCAD; Bricscad, Solid Edge czy Inventor.

Jednym z elementów ćwiczeń jest projekt przekładni zębatej. Możemy dzięki niemu porównać pracę w modelerach 2D i 3D oraz nabrać umiejętności niezbędnych do opracowywania własnych projektów i tworzenia poprawnej dokumentacji technicznej.

Równocześnie dalszym uzupełnieniem cyklu podręczników jest przygotowywany podręcznik do programów komputerowego wspomagania wytwarzania CAM oraz towarzyszące mu zeszyty ćwiczeń poświęcone programom CAM.

 

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i wpisany do wykazu podręczników szkolnych - numer dopuszczenia: 29/2007.

 

Książka składa się z 3 rozdziałów :

 • Rozdział 1
  Wprowadzenie Zawiera informacje dotyczące współczesnego procesu projektowania i wytwarzania oraz ewolucji programów CAD i ich klasyfikacji
 • Rozdział 2
  Edytory dokumentacji płaskiej (2D) Zawiera informacje dotyczące wektorowego zapisu informacji w programach CAD oraz struktury programów CAD i metodyki korzystania z programów. Omówione zostały zasady pracy z warstwami rysunkowymi, typy operacji rysunkowych i modyfikacji a także zasady modelowania (2D) umożliwiające tworzenia rysunków płaskich. Zajmuje się zagadnieniami wymiarowania i opisywania rysunku, tworzenia bloków, zapisu i odczytu różnych formatów rysunków oraz pracy z przestrzenią papieru i wydruku dokumentacji.
 • Rozdział 3
   Modelowanie przestrzenne 3D Obejmuje podział obiektów 3D oraz sposoby ich konstruowania i wizualizacji. Omówione zostały zasady pracy w przestrzeni 3D oraz korzystanie z programów parametrycznych 3D zarówno w zakresie modelowania jak też wykorzystywania modułów obliczeniowych, tworzenia animacji i prezentacji obiektów. Podano zasady tworzenia dokumentacji płaskiej z modeli 3D w różnych typach programów oraz problematykę zarządzania dokumentacją
   

W przygotowaniu podręcznik :

Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM podstawy

Wykaz przygotowywanych zeszytów ćwiczeń dla uczniów średnich szkół technicznych, stanowiących uzupełnienie i rozszerzenie ww. podręczników:

 • Modelowanie 2D w programie AutoCAD  
 • Modelowanie 2D w programie Bricscad  
 • Modelowanie 3D w programie AutoCAD  
 • Modelowanie 3D w programie Solid Edge  
 • Modelowanie 3D w programie Autodesk Inventor  
 • Programowanie operacji toczenia i frezowania w programie Edge CAM  
 • Programowanie operacji toczenia i frezowania w programie NX CAM Expres  

Bliższe informacje dotyczące publikacji na stronie internetowej www.rea-sj.pl
 

Wydawnictwo REA s.j.
Format: B5, stron: 152 
Cena: 27,00 zł
Przesyłka bezpłatna
przy wysyłce "za zaliczeniem pocztowym" doliczamy 15,00 zł
ISBN: 97-88371418129