Urządzenia i systemy mechatroniczne część 1 i 2
Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN - numer dopuszczenia: 3/2009.

 

Informacja o publikacji oraz zamówienie w formacie 
(plik Word spakowany 38 kB) (PDF - 137 kB).
 

Spis treści, w formacie PDF:
- część I.
- część II.
Przykładowy rozdział, w formacie PDF:
- część I.
- część II.

 

Urządzenia i systemy mechatroniczne to pierwszy na polskim rynku wydawniczym podręcznik zgodny z podstawą programową dla zawodu technik mechatronik.
 

Przeznaczony jest do nauczania w następujących typach szkół: czteroletnim technikum, trzyletnim technikum uzupełniającym, dwuletniej szkole policealnej i rocznej szkole policealnej na podbudowie liceum profilowanego o profilu mechatronicznym.
 

Książka powinna zainteresować również studentów szkół wyższych studiujących na wydziale mechatroniki oraz inżynierów i kadrę techniczną firm zajmujących się produkcją i eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych, ich sprzedażą i serwisem.
 

Ze względu na szeroki zakres materiału podręcznik został podzielony na dwie części z zachowaniem kolejności rozdziałów odpowiadającej działom tematycznym podstawy programowej.
 

Część pierwsza obejmuje cztery rozdziały dotyczące:

  • Sterowania i napędu elektrycznego;
  • Sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego;
  • Sterowania hydraulicznego i elektrohydraulicznego;
  • Sterowników programowalnych.

Część druga obejmuje pięć rozdziałów dotyczących:

  • Sensoryki;
  • Manipulatorów i robotów przemysłowych;
  • Techniki regulacji i procesów;
  • Telekomunikacji informacyjnej;
  • Zasad projektowania, montażu, uruchomienia i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

Podręcznik został przygotowany bardzo starannie i przystępnie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na praktyczną stronę przedstawionych zagadnień. Powstał we współpracy z niemieckim wydawnictwem Verlag Europa – Lehrmittel, specjalizującym się w przygotowaniu nowoczesnych podręczników szkolnych.
 

Podręcznik ma atrakcyjną szatę graficzną ułatwiającą przyswajanie prezentowanych treści programowych. Zawiera liczne, kolorowe ilustracje, rysunki, wykresy i tabele. Został opracowany przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechatroniki.

 

Wydawnictwo REA s.j.

Format: 170 X 235 mm
część I  - stron: 295 , Cena: 69,00 zł
część II - stron: 276, Cena: 59,00 zł

Przesyłka bezpłatna
przy wysyłce "za zaliczeniem pocztowym" doliczamy 15,00 zł
część I  - ISBN 978-83-7544-026-3
część II - ISBN 978-83-7544-078-2