Obsługa i programowanie obrabiarek CNC
Podręcznik operatora

zamówienie
 


Książka zawiera podstawowe wiadomości dotyczące budowy obrabiarek sterowanych numerycznie, ich obsługi oraz programowania. Zawiera również niezbędne informacje dotyczące technologii obróbki oraz diagnostyki procesu skrawania. Liczne zagadnienia dotyczące obróbki skrawaniem zostały zobrazowane na przykładach przedstawiających różnorodne rozwiązania konstrukcyjne obrabiarek, rodzaje układów sterowania oraz dobór narzędzi. Przedstawione w podręczniku podstawy programowania obejmują zakres niezbędny dla operatora obrabiarki CNC.
 

Książka stanowi dobry podręcznik przeznaczony dla uczniów ostatnich klas technikum mechanicznego o specjalności obróbka skrawaniem i szkół zasadniczych kształcących w grupie zawodów mechanicznych. Książka może być także użyteczna dla uczniów liceów profilowanych o kierunkach mechanicznych i technologicznych oraz w wyższych szkołach technicznych.
 

Jest przydatna nauczycielom przedmiotów zawodowych o specjalnościach mechanicznych i elektronicznych, uczących w szkołach zasadniczych, technikach, liceach technicznych oraz uczestnikom kursów programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.
 

Wydawnictwo: KaBe s.c.
Rok 2015, Stron: 391; Cena: 62 zł
ISBN 83-89387-39-4