Programowanie obrabiarek CNC - Toczenie

 

Informacja o publikacji oraz zamówienie w formacie
(plik Word spakowany - 41 kB)
(PDF - 137 KB)

zamówienie
 

Dobry, opracowany na licencji MTS Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH, Berlin podręcznik z dziedziny CNC. Przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli średnich szkół zawodowych i szkół zasadniczych kształcących w grupie zawodów mechanicznych oraz dla uczestników kursów dokształcających. Składa się z 3 części szczegółowo omawiających problematykę programowania numerycznego. 

Integralną częścią tomu Programowanie obrabiarek CNC są testy wraz z rozwiązaniami, które umożliwiają uczniowi kontrolę postępów w opanowaniu podstaw teoretycznych obróbki CNC. W tomach Programowanie obrabiarek CNC - Toczenie i Programowanie obrabiarek CNC - Frezowanie zamieszczono zbiory zadań, które obejmują całość wykładanego w podręcznikach materiału. 

Publikacja opatrzona jest licznymi rysunkami technicznymi, tabelami i schematami blokowymi ukazującymi relacje między wyróżnionymi elementami oraz wzorami planów pracy. Podręczniki CNC są niezbędną pomocą dla wszystkich uczących się zawodu, mogą być również cennym poradnikiem dla doświadczonych programistów oraz dla nauczycieli - organizatorów kształcenia zawodowego. 

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN i wpisany do wykazu podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia zawodowego do nauczania obróbki CNC na poziomie technikum i liceum zawodowego.

CZĘŚĆ 2: PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC - TOCZENIE składa się z następujących rozdziałów:

  • Podstawy geometryczne;
  • Wprowadzenie do programu NC;
  • Funkcje pomocnicze;
  • Funkcje programowania wg DIN 66025;
  • Cykle obróbki tokarskiej;
  • Programowanie ciągów konturowych.

Wydawnictwo REA s.j.

Licencja: MTS Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH

Format: 210 x 295 mm; Stron: 202; Cena: 39,00 zł

ISBN 83-7141-208-8