Podstawy mechatroniki
Podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych
Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN - numer dopuszczenia: 18/2006.

 

Informacja o publikacji oraz zamówienie w formacie 
(plik Word spakowany 38 kB) (PDF - 137 kB).

Spis treści w formacie
(plik Word spakowany 14 kB) (PDF - 138 kB).

zamówienie
 

Pierwszy na polskim rynku wydawniczym podręcznik do podstaw mechatroniki, w pełni zgodny z podstawą programową.

Przeznaczony do nauczania zawodu technik mechatronik w następujących typach szkół: czteroletnim technikum, trzyletnim technikum uzupełniającym, dwuletniej szkole policealnej i rocznej szkole policealnej na podbudowie liceum profilowanego o profilu mechatronicznym.

Książka stanowi również cenną pomoc dla inżynierów oraz kadry technicznej firm, zajmujących się produkcją urządzeń mechatronicznych, ich sprzedażą i serwisem.

Podstawy mechatroniki obejmują zagadnienia dotyczące:

 • istoty mechatroniki
 • bezpieczeństwa i higieny pracy
 • obwodów elektrycznych
 • układów elektronicznych
 • pneumatycznych
 • hydraulicznych

Podręcznik został przygotowany bardzo starannie, przystępnie i interesująco, ze zwróceniem szczególnej uwagi na praktyczną stronę przedstawionych zagadnień. Powstał we współpracy z niemieckim wydawnictwem Verlag Europa-Lehrmittel, specjalizującym się w przygotowywaniu nowoczesnych podręczników szkolnych.

Poszczególne rozdziały stanowią w dużym stopniu zamkniętą całość i mogą być czytane i przerabiane i wykładane w różnej kolejności. Pozwala to na swobodne korzystanie z jej treści i selektywny wybór materiału do nauki i nauczania.

Podręcznik ma atrakcyjną szatę graficzną, ułatwiającą przyswajanie prezentowanych treści programowych. Jest bogato ilustrowany, na 372 stronach zawiera doskonale dobrane i przygotowane kolorowe ilustracje rysunki, wykazy i tabele (ok. 900), ważne dla zrozumienia opisywanych procesów.

Został opracowany przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechatroniki we współpracy z inżynierami i nauczycielami, którzy korzystali przy opracowaniu książki ze swoich fachowych i metodycznych doświadczeń.

 

Książka jest podzielona na 6 rozdziałów:

 • Istota mechatroniki
  Synergia różnych zasad działania w systemie mechatronicznym, Systemowe podejście przy projektowaniu urządzeń i systemów mechatronicznych, Przykłady urządzeń i systemów mechatronicznych, Znaczenie mechatroniki
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Warunki bezpiecznej pracy z urządzeniami elektrycznymi, pneumatycznymi, hydraulicznymi, Bezpieczna praca z urządzeniami i systemami mechatronicznymi
 • Obwody elektryczne
  Wprowadzenie do elektrotechniki, Obwody prądu stałego, Obwody prądu przemiennego, Obwody trójfazowe
 • Układy elektroniczne
  Podstawowe pojęcia z zakresu budowy układów, Półprzewodnikowe elementy i układy, Układy logiczne, Układy cyfrowe
 • Układy pneumatyczne
  Fizyczne podstawy zachowania sprężonego powietrza, Budowa układu pneumatycznego, Podstawowe układy sterowania siłownikiem pneumatycznym
 • Układy hydrauliczne
  Fizyczne podstawy zachowania cieczy pod ciśnieniem , Budowa układu, Podstawowe układy sterowania słownikowymi i silnikowymi napędami hydraulicznymi

 

Wydawnictwo REA s.j.
Format: B5, stron: 372
Cena: 49,00 zł
Przesyłka bezpłatna
przy wysyłce "za zaliczeniem pocztowym" doliczamy 15,00 zł
ISBN: 83-7141-516-8