MECHATRONIKA
Podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych

Prezentacja publikacji w formacie PowerPoint 
(plik do pobrania 4,3 MB).

 

Informacja o publikacji oraz zamówienie w formacie

(plik Word spakowany 38 kB) (PDF - 138 kB).

zamówienie
 

Książka zawiera podstawowe wiadomości z nowej, niezwykle dynamicznie rozwijającej się dyscypliny naukowo-technicznej - mechatroniki, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej istotnych jej części - sterowania i regulacji procesami wytwarzania, sensoryki, napędów urządzeń wykonawczych i robotyki, informatyki i sterowania procesem wytwarzania i jego jakością. Zagadnienia te odniesiono zarówno do przyrządów technicznych, jak i do urządzeń procesów przemysłowych o charakterze ciągłym (przetwarzanie energii i mediów) i dyskretnym (wytwarzanie produktów). Zasygnalizowano także niezwykle aktualną problematykę z zakresu menedżeringu, w tym kierowania przedsięwzięciami inżynierskimi, ochrony pracy i technik prezentacji.

Podano w niej terminologię i klasyfikację oraz zasady budowy podstawowych urządzeń automatyki, robotyki i ich zespołów. Opisano, uwzględniając przede wszystkim aspekt praktycznych zastosowań mechatroniki i różne rozwiązania wymienionych urządzeń: od mechanicznych przez pneumatyczne do elektronicznych - najnowszej, opartej na procesorach generacji.

Książka jest przygotowana starannie i interesująco, jednocześnie bardzo przystępnie. Poszczególne rozdziały stanowią w dużym stopniu zamkniętą całość i mogą być czytane i przerabiane i wykładane w różnej kolejności. Pozwala to na swobodne korzystanie z jej treści i selektywny wybór materiału do nauki i nauczania.

Podręcznik jest bogato ilustrowany, na 384 stronach zawiera doskonale dobrane i przygotowane kolorowe ilustracje (ok. 1100), ważne dla zrozumienia opisywanych procesów. Zawarte w podręczniku treści obejmują obszary zgodne z podstawami programowymi uwzględniającymi kwalifikacje absolwentów techników, szkół policealnych, liceów zawodowych, liceum o profilu mechatronicznym oraz zasadniczych szkół zawodowych o kierunku nauczania mechanika, budowa maszyn, automatyka i elektronika.

Książka ma zaspokoić potrzeby tych wszystkich, którzy pragną opanować zagadnienia związane z mechaniką, pneumatyką, hydrauliką, elektrotechniką, elektroniką, telekomunikacją i techniką komputerową - ogólnie mechatroniką.

Książka jest przeznaczona zarówno dla zainteresowanych pogłębieniem swojej ogólnej wiedzy oraz jako podręcznik dla uczących się w średnich i zawodowych szkołach technicznych, oraz - jako poradnik zorientowany na zagadnienia praktyczne dla studentów wyższych uczelni technicznych. Na pewno będzie także użyteczna dla profesjonalistów - praktyków zajmujących się szeroko rozumianymi zagadnieniami sterowania i mechatroniki.

Książka jest podzielona na 12 rozdziałów:

 • Sterowanie, regulacja, zarządzanie;
 • Podstawy techniki sterowania (napędy mechaniczne, elektryczne, pneumatyczne, elektropneumatyczne i hydrauliczne oraz sterowniki binarne, cyfrowe i programowalne);
 • Sensoryka;
 • Podstawy i technika regulacji;
 • Technika sterowania numerycznego (NC i CNC);
 • Robotyka;
 • Produkcja wspomagana komputerowo;
 • Zarządzanie jakością;
 • Technika informatyczna i telekomunikacyjna;
 • Bezpieczeństwo i higiena w pracy;
 • Podstawy zarządzania;
 • Szkolenie i techniki prezentacji.

Poszczególne rozdziały książki stanowią w dużym stopniu zamkniętą całość i mogą być czytane, przerabiane i wykładane w różnej kolejności. Pozwala to na swobodne korzystanie z jej treści i selektywny wybór materiału do nauki i nauczania.

Autorzy są inżynierami i nauczycielami, którzy korzystali przy opracowaniu książki ze swoich fachowych i metodycznych doświadczeń.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników szkolnych - numer dopuszczenia: 17/02.

 

Wydawnictwo REA s.j.
Format: B5, stron: 384
Cena: 49,00 zł
Przesyłka bezpłatna
przy wysyłce "za zaliczeniem pocztowym" doliczamy 15,00 zł
Licencja Verlag Europa-Lehrmittel
ISBN: 83-7141-425-0