Program kształcenia w liceum profilowanym.
Profil "Mechaniczne techniki wytwarzania".

Program kształcenia w liceum profilowanym dopuszczony do użytku szkolnego przez MENiS opracowany pod kierunkiem Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Pana Jana Moosa.

Pozycję zamówić można na stronie www.wckp.lodz.pl  w dziale Publikacje

Program kształcenia w liceum profilowanym.
Profil "MECHATRONIKA".
Program kształcenia w liceum profilowanym dopuszczony do użytku szkolnego przez MENiS opracowany pod kierunkiem Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Pana Jana Moosa. Pozycję zamówić można na stronie www.wckp.lodz.pl w dziale Publikacje
Program kształcenia w liceum profilowanym.
Profil "MECHATRONIKA".
Program kształcenia w liceum profilowanym dopuszczony do użytku szkolnego pzez MENiS opracowany w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu pod kierunkiem Janusza Figurskiego i Michała Chmielewskiego. Pozycję zamówić można pod zero@zero.waw.pl