Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx"

00-520 Warszawa
ul. Wi¶niowa 56
tel. 0 602 811 406 lub 0 608 624 368

Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego "ProCAx"

00-520 Warszawa
ul. Wi¶niowa 56
tel. 0 602 811 406 lub 0 608 624 368

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników

00-043 Warszawa
ul. Czackiego 3/5 p.509
Prezes mgr inż. Jan Salamończyk
tel. (022)8270244

Stowarzyszenie nauczycieli CAD/CAM i CNC

CKP Starachowice
Pani Halina ¦ledziona
tel. (041) 27-53-866