Lp.

Produkt

Opis produktu

Cena netto [zł]

1.

System OSN
do wspomagania programowania tokarek sterowanych numerycznie

Cena dotyczy instalacji na dowolnej liczbie stanowisk.
W skład Systemu wchodzą :

 • Postprocesory na wszystkie tokarki używane aktualnie w Zakładzie
 • system transmisji danych komputer-obrabiarka (oprogramoawnie, instalacja, uruchomienie) dla wszystkich obrabiarek
 • System KATALOG OSN
 • niezbędne szkolenia
 • System ZERO-OSN do nauki programowania CNC z przykładami i zadaniami
 • bezterminowa pomoc i serwis
 • inne istotne dodatki
6.600  

2.

System OSN
uaktualnienie

do wspomagania programowania tokarek sterowanych numerycznie

Cena dotyczy instalacji na dowolnej liczbie stanowisk

GRATIS 

3.

System OSN
dodatkowe postprocesory

Cena dotyczy instalacji dowolnej ilości dodatkowych postprocesorów po upływie 6 miesięcy od instalacji Systemu

2.200  

4.

System KATALOG OSN
do obróbki programów dla wszelkich obrabiarek sterowanych numerycznie

Cena dotyczy instalacji na dowolnej liczbie stanowisk.
W skład Systemu wchodzą :

 • system transmisji danych komputer-obrabiarka (oprogramoawnie, instalacja, uruchomienie) dla wszystkich obrabiarek
 • niezbędne szkolenia
 • bezterminowa pomoc i serwis
 • inne istotne dodatki
1.600  

Cennik systemów dydaktycznych
Cennik TPP