Firma ZERO jest specjalistyczną firmą inżynierską zajmującą się całokształtem zagadnień związanych z obrabiarkami sterowanymi numerycznie oraz Technologicznym Przygotowaniem Produkcji.

Działamy na rzecz małych i średnich Zakładów produkcyjnych o nienajwyższym poziomie informatycznym w Działach Technologicznych. Produkty i usługi naszej Firmy mają z założenia wypełniać lukę między drogimi produktami CAD/CAM z "najwyższej półki" a brakiem jakiegokolwiek oprogramowania.

Użytkownikami naszych systemów są często Technolodzy o ogromnym doświadczeniu zawodowym i nie mający do tej pory stałego kontaktu z komputerowym oprogramowaniem inżynierskim