Tworzenie i pełna kontrola programu obróbczego poza obrabiarką

Tworzenie i pełna kontrola programu obróbczego poza obrabiarką na stanowisku do programowania OSN), w tym kontrola parametrów obróbki i kolizyjności, znacznie skraca czas przestoju tokarki związany z uruchomieniem nowego wyrobu.

System pozwala tworzyć programy obróbcze w oparciu o normy ISO (programowanie odbywa się tak, jak dla sterownika SINUMERIK 810, będącego aktualnym standardem krajowym i europejskim), wyposażone jednak w pełna aktywną kontrolę błędów programowania, wiele funkcji wspomagania programowania i szereg elementów wizualizacji procesu obróbki. Funkcje te znacznie przyspieszają proces tworzenia nowych programów.

Możliwość wykorzystania biblioteki programów już istniejących oraz własnego katalogu narzędzi przyspiesza tworzenie programów podobnych do już istniejących.

Bardzo prosta obsługa Systemu oraz programowanie oparte o normy ISO pozwoliło skrócić czas wdrażania Systemu w Zakładzie produkcyjnym wraz z nauką jego obsługi do 1 - 2 dni a wraz z nauką programowania przy użyciu Systemu do 2 -3 dni.

Wróć