Programowanie z użyciem podprogramów

Programowanie z użyciem podprogramów polega na wielokrotnym użyciu w treści programu głównego innych wcześniej napisanych i zdefiniowanych jako podprogramy programów obróbczych.

Wywołanie podprogramu w Systemie odbywa się w sposób zbliżony do jego wykorzystania bezpośrednio na nowoczesnych sterownikach obrabiarek.

Ułatwieniem jest jednak fakt, że programista wybiera żądany podprogram ze spisu podprogramów, a wszystkie pozostałe czynności związane z jego użyciem realizowane są automatycznie.

Spis podprogramów zawiera wszystkie napisane do tej pory przez programistę podprogramy

Wróć