Programowanie z użyciem parametrów

Programowanie z użyciem parametrów polega na zadeklarowaniu na początku programu obróbczego lub w danych maszynowych obrabiarki pewnych stałych wartości zwanych parametrami, które będą wielokrotnie przywoływane w programie obróbczym wraz z odpowiednimi funkcjami (adresami). np. deklaracja parametru R1=120.5 a następnie jego wywołanie X=R1 oznacza X120.5

Dzięki funkcji programowania parametrycznego można łatwo stworzyć program obróbczy mogący wykonywać całą grupę podobnych technologicznie detali lecz różniących się np. wymiarowo. Po zmianie w programie kilku parametrów obrabiarka wykona za pomocą tego samego programu obróbczego inny detal. Parametry może zmieniać operator bezpośrednio na obrabiarce.

Wróć