Wykorzystanie wszystkich możliwości sterownika obrabiarki

Działanie Systemu zbieżne jest z funkcjonowaniem sterownika obrabiarki i pozwala wykorzystać wszystkie funkcje wspomagania programowania takie jakie posiada sterownik obrabiarki. W wypadku nowoczesnych sterowników takich jak SINUMERIK 810 czy FANUC System wyposażony jest w identyczne jak zainstalowane w sterowniku elementy wspomagania programowania a wśród nich :

W wypadku sterowników starszych takich jak np. NUMS funkcje takie nie występujące na sterowniku obrabiarki nie są dostępne. Do dyspozycji programisty pozostają wbudowane do Systemu inne zastępcze funkcje wspomagania programowania takie jak :

Wspomniane wyżej funkcje wspomagania programowania dostępne są w Systemie również dla sterowników nowoczesnych.Wróć