Kontrola błędów programowania

System wyposażony jest w pełną aktywną kontrolę błędów programowania.

Błędy wykrywane są w różnych fazach tworzenia programu i dotyczą między innymi:

System opisuje rodzaj wykrytego błędu programowania, wskazuje blok programu, w którym błąd został wykryty i żąda jego usunięcia. Program obróbczy zawierający błędy nie może być transmitowany do obrabiarki.

Wróć