SYSTEM NC-31 we współpracy z komputerem IBM PC służy do wygodnego i szybkiego programowania tokarek sterowanych numerycznie układem NC-31-01, NC31-02, NC-29 ( tokarki radzieckie 16A20, 16K20, 16B16, inne podobne), testowania i archiwizowania programów. Wynikiem pracy systemu jest wydruk programu sterującego pracą tokarki lub zapisanie programu obróbkowego do pamięci obrabiarki bezpośrednio (ręcznie za pomocą klawiatury ) lub przy pomocy pamięci przenośnej.

Korzystanie z SYSTEMU NC-31 pozwala :


Korzystanie z SYSTEMU NC-31 nie wymaga:


Praca z SYSTEMEM NC-31 umożliwia:


Wymagania sprzętowe i programowe:


System OSN może działać zarówno w sieci jak na pojedynczych komputerach.

Cena