Techniki Cax

W skład CIM (komputerowo zintegrowane wytwarzanie) wchodzi wiele procesów, do najważniejszych z nich należą:

Oprogramowanie CAM do komputerowego wspomagania wytwarzania umożliwia na podstawie wirtualnego modelu 3D detalu, zaprojektowanie technologii obróbki wraz z doborem narzędzi, przeprowadzenie symulacji obróbki, dokonanie analizy ewentualnych błędów i wygenerowanie kodów na obrabiarki CNC.

Obecnie systemy CAx umożliwiają przeprowadzenie tych procesów w ramach jednego programu, który zawiera zintegrowane moduły CAD/CAM/CAE

W wypadku programu EdgeCAM detal może być zaprojektowany w dowolnym systemie CAD lub wewnątrz systemu CAM.