Moduł CAD

EdgeCAM posiada moduł CAD , dzięki któremu uczeń może poznać zasady tworzenia rysunku płaskiego 2D oraz modeli bryłowych 3D przeznaczonych do dalszego wykorzystania w trakcie projektowania obróbki.

Moduł CAD umożliwia przygotowanie detalu do obróbki, definicję dowolnego kształtu półfabrykatu, mocowania detalu, lub elementów obrabiarki.

Moduł CAD umożliwia asocjatywną współpracę z modułem CAM polegającą na tym, iż zmiany kształtu elementu wprowadzone w modelu 3D w programie CAD automatycznie wykrywane są w programie Moduł CAM powodując zmiany w programie obróbczym.