Kliknij aby powiększyć

Moduł Toczenie

Pozwala on na naukę projektowania operacji toczenia zarówno dla prostych tokarek (obróbka w 2 osiach) jak i dla rozbudowanych centrów tokarko-frezarskich (obróbka w 4 osiach z frezowaniem narzędziami obrotowymi zainstalowanymi na głowicy obrabiarki -osie C, Y, B, tokarek z wrzecionem przechwytującym oraz dwoma niezależnie sterowanymi głowicami narzędziowymi).

Pozwala także na naukę wykorzystania cykli maszynowych oraz zaawansowanych funkcji sterownika obrabiarki.

Moduł toczenia potrafi ponadto :

  • nauczyć stosowania podstawowych operacji tokarskich takich jak : planowanie, obróbka zgrubna i wykańczająca, obróbka profili, rowków, gwintów, otworów
  • automatyczne lub ręczne rozpoznawać cechy obrabianego detalu i proponować rodzaj obróbki (planowanie, odcinanie, toczenie, wytaczanie)
  • nauczyć doboru odpowiedniego dla danej obróbki (zgrubna, wykańczająca, obróbka profili) narzędzia zaznaczając w czasie symulacji wyróżnionym kolorem miejsca, których zastosowane narzędzie nie zdołało obrobić ze względu na swój kształt
  • nauczyć obróbki detalu z obu stron z wykorzystaniem wrzeciona przechwytującego
  • nauczyć zaawansowanej obróbki z wykorzystaniem dwóch zsynchronizowanych ze sobą głowic narzędziowych
  • nauczyć stosowania nowoczesnych narzędzi np. umożliwiających obróbkę rowków bokiem płytki (system wykorzystuje do tego specjalne cykle)