SPIS TREŚCI

1

OPIS SYSTEMU OSN

1.1-1

1.1 ZASTOSOWANIE

1.1-1 

1.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA

1.2-2 

1.3 DOSTĘPNE WERSJE SYSTEMU OSN

1.3-1 

1.4 WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE

1.4-1 

2

MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU OSN

2.1-1

2.1 ROZBUDOWA SYSTEMU OSN PRZEZ NAUCZYCIELA I UCZNIÓW

2.1-1 

3

INSTALACJA SYSTEMU

3.1-1

3.1 PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEJ INSTALACJI SYSTEMU ZERO-OSN

3.1-1 

3.2 PIERWSZA INSTALACJA SYSTEMU OSN NA DYSKU TWARDYM KOMPUTERA

3.2-2 

3.3 POWTÓRNA INSTALACJA SYSTEMU OSN NA DYSKU TWARDYM KOMPUTERA

3.3-1 

3.4 PRZENOSZENIE SYSTEMU OSN NA INNY KOMPUTER LUB DO INNEGO KATALOGU

3.4-1 

3.5 TRUDNOŚCI Z URUCHOMIENIEM SYSTEMU OSN

3.5-1 

3.5-1

UTRATA KODU WŁASNOŚCI

3.5-1 

3.5-2

NIEPRAWIDŁOWE WYŚWIETLANIE RAMEK

3.5-2 

3.5-3

KŁOPOTY Z PAMIĘCIĄ OPERACYJNĄ

3.5-3 

5.6 TRUDNOŚCI Z URUCHOMIENIEM MODUŁÓW SYSTEMU ZERO-OSN

3.6-3 

3.6-1

MODUŁ OBSŁUGI KATALOGU NARZĘDZI SECO-CD

3.6-3 

3.6-2

MODUŁ WYŚWIETLANIA RYSUNKU TECHNICZNEGO

3.6-3 

3.6-3

MODUŁ WYŚWIETLANIA FILMU VIDEO

3.6-3 

3.7 DEINSTALACJA SYSTEMU ZERO-OSN Z DYSKU KOMPUTERA

3.7-4 

4

PIERWSZE KROKI (SAMOUCZEK NAUCZYCIELA)

4.1-1

4.1 PODSTAWY OBSŁUGI SYSTEMU OSN DLA POTRZEB PREZENTACJI

4.1-1 

4.1-1

URUCHOMIENIE SYSTEMU ZERO-OSN

4.1-1 

4.1-2

WCZYTANIE GOTOWEGO PROGRAMU ZE SPISU PROGRAMÓW

4.1-4 

4.1-3

FUNKCJE WIZUALIZACJI GOTOWEGO PROGRAMU URUCHAMIANE ZE SPISU PROGRAMÓW

4.1-4 

4.1-4

URUCHOMIENIE SYMULACJI OBRÓBKI

4.1-6 

4.1-5

WYKAZ NARZĘDZI I KATALOG NARZĘDZI

4.1-8 

4.1-6

GEOMETRIA PRZYGOTÓWKI

4.1-10 

4.1-7

SYGNALIZACJA BŁĘDÓW I CZAS OBRÓBKI

4.1-10 

4.1-8

ZAKOŃCZENIE PRACY Z PROGRAMEM

4.1-10 

4.2 PODSTAWY OBSŁUGI SYSTEMU ZERO-OSN DO PRACY Z UCZNIAMI

4.2-11 

4.2-1

URUCHOMIENIE SYSTEMU ZERO-OSN

4.2-12 

4.2-2

WCZYTANIE GOTOWEGO PROGRAMU ZE SPISU PROGRAMÓW

4.2-14 

4.2-3

FUNKCJE WIZUALIZACJI GOTOWEGO PROGRAMU URUCHAMIANE ZE SPISU PROGRAMÓW

4.2-16 

4.2-4

SYMULACJA OBRÓBKI

4.2-18 

4.2-5

PRZEGLĄDANIE TEKSTU PROGRAMU ŹRÓDŁOWEGO

4.2-21 

4.2-6

PRZEGLĄDANIE TEKSTU PROGRAMU STERUJĄCEGO

4.2-22 

4.2-7

MODYFIKACJA PROGRAMU ŹRÓDŁOWEGO

 4.2-22 

4.2-8

WYKAZ NARZĘDZI

4.2-26 

4.2-9

KATALOG NARZĘDZI

4.2-32 

4.2-10

GEOMETRIA PRZYGOTÓWKI

4.2-34 

4.2-11

INFORMACJE DODATKOWE

4.2-36 

4.2-12

SYGNALIZACJA BŁĘDÓW I CZAS OBRÓBKI

4.2-37 

4.2-13

ZAKOŃCZENIE PRACY Z PROGRAMEM

4.2-38 

4.3 PODSTAWY PROGRAMOWANIA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

4.3-1 

3.3-1

PODSTAWOWE DANE POTRZEBNE DO STWORZENIA NOWEGO PROGRAMU

4.3-1 

3.3-2

WPROWADZENIE GEOMETRII PRZYGOTÓWKI

4.3-5 

3.3-3

WYKAZ NARZĘDZI DO PROGRAMU I KATALOG NARZĘDZI

4.3-7 

3.3-4

WPROWADZANIE TREŚCI PROGRAMU

4.3-9 

3.3-5

PRZYKŁAD 1 DO WPROWADZANIA TREŚCI PROGRAMU

4.3-9 

3.3-6

PRZYKŁAD 2 DO WPROWADZANIA TREŚCI PROGRAMU

4.3-16 

4.4 OBSŁUGA KATALOGÓW (IDENTYCZNYCH Z WYDAWANYMI DRUKIEM)

4.4-20 

4.5 OBSŁUGA KATALOGU SECO-CD

4.4-22 

4.6 OBSŁUGA MODUŁU WIZUALIZACJI TRÓJWYMIAROWEJ 3D

4.4-23 

4.7 OBSŁUGA PRZEGLĄDARKI RYSUNKÓW TECHNICZNYCH

4.4-24 

5

METODY PRACY Z UCZNIAMI z wykorzystaniem możliwości systemu OSN

5.1-1

5.1 PREZENTACJA BEZ WPROWADZANIA ELEMENTU PROGRAMOWANIA OSN

5.1-2 

5.2 PRACA Z UCZNIAMI BEZ WPROWADZANIA ELEMENTU PROGRAMOWANIA OSN

5.2-3 

5.3 PRACA Z UCZNIAMI Z WPROWADZENIEM PODSTAW PROGRAMOWANIA OSN

5.3-4 

5.4 PRACA Z UCZNIAMI Z WPROWADZENIEM PODSTAW PROGRAMOWANIA OSN I TWORZENIEM TECHNOLOGII OBRÓBKI DETALU

5.4-1 

5.5 PROFESJONALNY KURS PROGRAMOWANIA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

5.5-1 

6

OPISY PROGRAMÓW OBRÓBCZYCH (ZAWARTYCH W SPISIE PROGRAMÓW)

6.1-1

6.1 PROGRAMY PREZENTUJĄCE DZIAŁANIE SYSTEMU ZERO-OSN

6.1-1 

6.1-4

PROGRAM 0004 - PROGRAM POKAZOWY DO WERSJI 1.71

6.1-3 

( ... )

 

6.2 METODY WYTWARZANIA NA OBRABIARKACH STEROWANYCH NUMERYCZNIE

6.2-5 

6.2-1

PROGRAM 0101 - TOCZENIE WZDŁUŻNE WAŁKA

6.2-5 

6.2-2

PROGRAM 0102 I 0103 - TOCZENIE WZDŁUŻNE WAŁKA - PARAMETRY OBRÓBKI

6.2-5 

6.2-3

PROGRAM 0104 I 0105 - TOCZENIE WZDŁUŻNE W KIERUNKU "OD WRZECIONA"

6.2-6 

6.2-4

PROGRAM 0106 - TOCZENIE POPRZECZNE WAŁKA (PLANOWANIE CZOŁA)

6.2-7 

( ... )

 

6.2-17

PROGRAM 0131 - TOCZENIE KSZTAŁTOWE WAŁKA

6.2-16 

6.2-18

PROGRAM 0132 - NACINANIE KANAŁKA NA WAŁKU

6.2-17 

6.2-19

PROGRAM 0133 - WIERCENIE WIERTŁEM SKŁADANYM

6.2-18 

6.2-20

PROGRAM 0134 - WYTACZANIE OTWORU STOŻKOWEGO

6.2-19 

6.2-21

PROGRAM 0135 - NACINANIE GWINTU Z WYSKOKIEM

6.2-20 

( ... )

 

6.2-29

PROGRAM 0143 - KONTROLA USTAWIENIA NARZĘDZI

6.2-28 

6.3 PROGRAMY POCHODZĄCE Z PRZEMYSŁU

6.3-1

6.3-1

PROGRAM 0151 - WAŁEK Z DWOMA WCIĘCIAMI

6.2-2 

6.3-2

PROGRAM 0152 - WAŁEK Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

6.2-3 

( ... )

 

6.3-6

PROGRAM 0156 - WAŁEK ATAKUJĄCY Ø100

6.2-7 

6.3-7

PROGRAM 0158 - WIENIEC KOŁA ZĘBATEGO

6.2-9 

( ... )

 

6.3-14

PROGRAM 0164 - TARCZA HAMULCOWA - MOCOWANIE 2/2

6.2-15 

6.3-15

PROGRAM 0165 - SWORZEŃ KULISTY Z GWINTEM

6.2-16 

6.3-16

PROGRAM 0166 - KOŁO ZAMACHOWE

6.2-17 

( ... )

 

6.3-28

PROGRAM 0207 - KOŁO PASOWE MAŁE

6.2-29 

( ... )

 

6.3-48

PROGRAM 0221 - KORPUS POMPY - OPERACJA 1/3

6.2-43 

6.3-49

PROGRAM 0222 - KORPUS POMPY - OPERACJA 2/3

6.2-44 

6.3-50

PROGRAM 0223 - KORPUS POMPY - OPERACJA 3/3

6.2-45 

6.3-51

PROGRAM 0224 - KULA D=196

6.2-46 

6.4 WZÓR DO PIERWSZEJ LEKCJI PROGRAMOWANIA OSN

6.4-1

6.4-1

PROGRAM 0401 - WZOR DO LEKCJI 1 PROGRAMOWANIA OSN

6.4-1 

6.4-2

PROGRAM 0402 I 0403 - PRZYKŁAD 1 DO LEKCJI 1 PROGRAMOWANIA OSN

6.4-2 

6.4-3

PROGRAM 0404 I 0405 - PRZYKŁAD 2 DO LEKCJI 1 PROGRAMOWANIA OSN

6.4-3 

6.5 PROGRAMY TYPU "POPRAW PROGRAM"

6.5-1

6.5-1

PROGRAM 0501 I 0502 - KORPUS P50 - KOLIZJA

6.5-2 

6.5-2

PROGRAM 0503 I 0504 - KORPUS P50 - OBROTY WRZECIONA S

6.5-3 

6.5-3

PROGRAM 0505 I 0506 - KORPUS P50 - POSUWY F

6.5-4 

( ... )

 

6.5-9

PROGRAM 0517 I 0518 - KOŁO ATAKUJĄCE - RÓŻNE BŁĘDY

6.5-14 

6.5-10

PROGRAM 0519 I 0520 - KOŁO ATAKUJĄCE - PARAMETRY F I S DLA FUNKCJI G95

6.5-15 

6.6 KOMPLETY DANYCH DO PRACY WŁASNEJ UCZNIA

6.6-1

6.6-1

PROGRAM 0601 - WAŁ DŁUGI PEŁNA OBRÓBKA (ŁATWY)

6.6-2 

6.6-2

PROGRAM 0602 - WAŁ DŁUGI CZĘŚCIOWA OBRÓBKA (ŁATWY)

6.6-3 

6.6-3

PROGRAM 0603 - WAŁ (ŁATWY)

6.6-4 

6.6-4

PROGRAM 0604 - WAŁ KUTY (ŁATWY)

6.6-5 

( ... )

 

6.6-15

PROGRAM 0615 - WAŁ KUTY Z KOŁNIERZEM (ŚREDNI)

6.6-16 

6.6-16

PROGRAM 0616 - WAŁ Z PEŁNEGO MATERIAŁU (ŚREDNI)

6.6-17 

6.6-17

PROGRAM 0617 - WAŁ ODLEWANY (ŚREDNI)

6.6-18 

( ... )

 

6.6-28

PROGRAM 0628 - TARCZA KUTA (TRUDNY)

6.6-29 

6.6-29

PROGRAM 0629 - TARCZA Z PEŁNEGO MATERIAŁU (TRUDNY)

6.6-30 

6.6-30

PROGRAM 0630 - TARCZA PŁASKA (TRUDNY)

6.6-31 

6.7 PROGRAMY DO WYKORZYSTANIA NA KURSACH PROFESJONALNYCH

6.7-32 

7

MATERIAŁY DLA UCZNIA

7.1-1

7.1 WYKAZ MATERIAŁÓW

7.1-1 

7.2 PODSTAWY OBSŁUGI SYSTEMU ZERO-OSN (MATERIAŁY DLA UCZNIA)

7.2-1 

7.2-1

URUCHOMIENIE SYSTEMU ZERO-OSN

7.2-1 

7.2-2

WCZYTANIE GOTOWEGO PROGRAMU ZE SPISU

7.2-1 

7.2-3

FUNKCJE WIZUALIZACJI GOTOWEGO PROGRAMU URUCHAMIANE ZE SPISU PROGRAMÓW

7.2-1 

7.2-4

URUCHOMIENIE SYMULACJI OBRÓBKI

7.2-2 

7.2-5

WYKAZ NARZĘDZI I KATALOG NARZĘDZI

7.2-3 

7.2-6

GEOMETRIA PRZYGOTÓWKI

7.2-3 

7.2-7

SYGNALIZACJA BŁĘDÓW I CZAS OBRÓBKI

7.2-3 

7.2-8

ZAKOŃCZENIE PRACY Z PROGRAMEM

7.2-3 

7.3 TABELA FUNKCJI DO PROGRAMOWANIA OSN - WERSJA SKRÓCONA

7.3-4

7.4 TABELA FUNKCJI DO PROGRAMOWANIA OSN - WERSJA PEŁNA

7.4-1

8

SPIS TREŚCI KASET VIDEO

8.1-1

8.1 Kaseta 1

8.1-1

8.2 Kaseta 2

8.2-1

8.3 Kaseta 3

8.3-1

8.4 Kaseta 4

8.1-4

9

SPIS RYSUNKÓW

9.1-1

9.1 RYSUNKI TECHNICZNE

9.1-1

9.2 RYSUNKI KART INSTRUKCYJNYCH

9.2-4Wróć