5. Metody pracy z uczniami z wykorzystaniem możliwości Systemu ZERO-OSN (WYBRANE FRAGMENTY)


5.1. Prezentacja bez wprowadzania elementu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie


Wróć


5.2. Praca z uczniami bez wprowadzania elementu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie


Wróć


5.3. Praca z uczniami z wprowadzeniem podstaw programowania obrabiarek numerycznych


Wróć


5.4. Praca z uczniami z wprowadzeniem podstaw programowania obrabiarek numerycznych i tworzeniem technologii obróbki detalu


Wróć


5.5. Profesjonalny kurs programowania obrabiarek sterowanych numerycznie


(... tu następuje dalsza część konspektu ...)

Wróć