Przykładowy film

Kliknij aby obejrzeć film. Film trwa 18 s (objętość pliku 3 MB)

Filmy wideo na monitorze komputera

Wiele przykładów obróbki zobrazowanych zostało przez krótkie filmy przedstawiające przebieg procesu technologicznego opisanego programem obróbczym. Filmy te, trwające od kilkunastu sekund do kilku minut i zapisane w formacie *.AVI, uczeń może oglądać na monitorze swojego komputera. 50 filmów o łącznym czasie trwania ponad 1 godziny stanowiących uzupełnienie 50 przykładów obróbczych. Część filmowa umożliwia zapoznanie się z rzeczywistym przebiegiem obróbki zarówno dla prostych (podstawowych) operacji tokarskich jak i dla skomplikowanych procesów obróbczych wykonywanych wieloma narzędziami.