Do pobrania w postaci dokumentu WORD w postaci spakowanej


Kierowany do: 

nauczycieli i uczniów średnich i wyższych szkół technicznych oraz Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Ośrodków Szkoleniowych

Uczestnicy: 

użytkownicy Zestawu CAM-Edukacja (EdgeCAM) nie znający technik CAM lecz posiadający podstawy technologii wytwarzania na konwencjonalnych lub sterowanych numerycznie obrabiarkach skrawających (nie jest wymagana umiejętność programowania CNC)

Wymagania: 

znajomość pracy na komputerze w systemie MS Windows, swobodne posługiwanie się myszką komputerową, wystarczająca umiejętność obsługi klawiatury

Liczba zajęć: 

moduł 30 godzinny (20 godzin pracy z instruktorem + 10 godzin e-learning)

Metody i formy realizacji zajęć: 

wykład, ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem programu EdgeCAM, zajęcia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania realizowane przez internet - www.educax.net/pl

Materiały szkoleniowe: 

Podręcznik Krzysztof Augustyn "EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania” wraz z przykładami zawartymi na płycie CD

Literatura:

Szczegółowy program kursu: 

Moduł Temat Liczba
godz.
Forma  Uwagi
Wykł. Ćwicz.
Dzień pierwszy
Toczenie 2 osie
1.01 Podstawowa obsługa aplikacji 1 0,5 0,5  
1.02 Interfejs
1.03 Wczytanie detalu
 • Wczytanie pliku 2D
 • Wczytanie pliku 3D
 • Modyfikacje wczytanego rysunku lub bryły
1 -- 1  
1.04 Przygotowanie detalu w module do modelowania
 • definicja zera
 • definicja półfabrykatu, ustalenie zakresu obróbki
2 -- 2  
1.05 Wygenerowanie ścieżek
 • cykl planowanie
 • cykl zgrubny
 • cykl profile
 • wiercenie otworów
 • symulacja obróbki
5 -- 5  
1.06 Magazyn narzędzi
 • Omówienie magazynu narzędzi
 • Dobór narządzi i parametrów
1 -- 1  
Frezowanie
2.01 Frezowanie krawędziowe i bryłowe
 • Wczytanie pliku 2D
 • Wczytanie pliku 3D
 • Modyfikacje wczytanego rysunku lub bryły
 • Tworzenie własnych rysunków 2D
1 -- 1  
Dzień drugi
Frezowanie
2.02 Powtórzeni wiadomości z dnia poprzedniego.Szybka prezentacja na temat:
 • wczytanie pliku 2D
 • wczytanie pliku 3D
 • przeniesienie wybranych elementów na poszczególne warstwy
0.5 0.5 --  
2.03 Przygotowanie detalu w module do modelowania
 • definicja zera
 • definicja półfabrykatu
 • wyszukiwanie cech
1 -- 1  
2.04 Praca w module obróbka
 • Definicja sekwencji
 • Dobór narzędzi
 • Planowanie czoła
 • Obróbka kieszeni
 • Cykle profilowe
 • Obróbka otworów
 • symulacja obróbki
3 -- 3  
2.05 Frezowanie powierzchniowe
 • Zaślepianie otworów
 • Cykl zgrubny 3D
 • Cykl profilowanie 3D
 • Cykl wierszowania
 • Cykl koncentryczny
 • Cykl obróbka naroży
3.5 0.5 3  
2.06 Analiza modelu dobór frezu
Pomiar czasu obróbki
1 0.5 0.5  
e -Learning
Ćwiczenia opisane krok po kroku dla wybranych przykładów dostarcza wykładowca
3.01 Praca w środowisku toczenia
 • Wczytanie i modyfikacje rysunku lub bryły
 • Praca w module obróbka
4 1 3  
3.02 Praca w środowisku frezowania
 • Wczytanie i modyfikacje rysunku lub bryły
 • Praca w module obróbka
4 1 3  
3.03 Zaliczenie
 • Przesłanie wybranej pracy z tematu toczenie i frezowanie
 • Konsultacje z prowadzącym
 • Zaliczenie kursu kończące się wystawieniem zaświadczenia
2 -- 2  

 

Moduł kursu standardowego


Moduł (1.01 do 3.03) – 2 godziny wykładu, 18 godzin ćwiczeń, 10 godzin e-learning

Podstawy obsługi programu EdgeCAM z wykorzystaniem jego możliwości współpracy z programami CAD. Obsługa i wykorzystanie cykli tokarskich i frezarskich, katalogów narzędzi.

Cele:

Po zakończonym wykładzie i ćwiczeniach uczestnik będzie potrafił:

Treści: