Do pobrania w postaci dokumentu WORD w postaci spakowanej


Kierowany do: 

nauczycieli średnich i wyższych szkół technicznych oraz Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Ośrodków Szkoleniowych

Uczestnicy: 

użytkownicy Zestawu CAD-Edukacja (Solid Edge) nie znający technik CAD lub posiadający podstawy CAD w innych systemach 2D lub 3D

Wymagania: 

znajomość pracy na komputerze w systemie MS Windows, swobodne posługiwanie się myszką komputerową, wystarczająca umiejętność obsługi klawiatury

Liczba zajęć: 

moduł 30 godzinny (20 godzin pracy z instruktorem + 10 godzin e-learning)

Metody i formy realizacji zajęć: 

wykład, ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem programu Solid Edge, zajęcia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania realizowane przez internet - www.educax.net/pl

Materiały szkoleniowe: 

Podręcznik Grzegorz Kazimierczak "Solid Edge 17. Podstawy ” wraz z przykładami zawartymi na płycie CD

Literatura:

Szczegółowy program kursu: 

Moduł Temat Liczba
godz.
Forma  Uwagi
Wykł. Ćwicz.
Dzień pierwszy
Modelowanie bryłowe 3D
1.01 Podstawowa obsługa aplikacji 1 0,5 0,5  
1.02 Omówienie interfejsu
1.03 Przygotowanie szkicu
 • rysowanie
 • nadawanie relacji
 • wymiarowanie (parametryzacja)
1 -- 1  
1.04 Modelowanie bryłowe
 • operacja wyciągnięcia
 • płaszczyzny konstrukcyjne
 • odbicia lustrzane elementów
 • edycja dynamiczna elementu
1 -- 1  
1.05 Modelowanie brył osiowo-symetrycznych
 • wyciągnięcie obrotowe
 • wymiarowanie średnicy połówkowej
 • fazowanie krawędzi
 • otwory
 • szyk kołowy
3 -- 3  
Generowanie dokumentacji płaskiej 2D
2.01 Tworzenie arkusza
 • ustawienia formatu arkusza
 • rysowanie formatki
 • ustawienia rodzaju tekstu i wymiarowania
 • wypełnianie tabelki tekstem
1 -- 1  
2.02 Generowanie dokumentacji
 • wczytanie rzutu głównego
 • generowanie przekroju
 •  widok szczegółowy
 •  wyrwanie
 • wymiarowanie, tolerancje kształtu i położenia
1 -- 1  
Generowanie dokumentacji płaskiej 2D
3.01 Modelowanie bryłowe
 • wycięcie obrotowe
 • wycięcie proste
 • zaokrąglanie krawędzi
 • tworzenie gwintu
2 -- 2  
Dzień drugi
3.02 Powtórzenie wiadomości z dnia poprzedniego
 • Szybka prezentacja na temat: Szkicowania, podstaw modelowania bryłowego 3D
 • Przeniesienie wybranych elementów na poszczególne warstwy, generowanie dokumentacji płaskiej
0.5 0.5 --  
Modelowanie złożenia 3D
4.01 Modelowanie złożenia
 • wczytanie pojedynczych elementów
 • nadanie relacji elementom
 • zmiana kolorów poszczególnych elementów
 • generowanie widoku rozstrzelonego
2.5 -- 2.5  
4.02 Symulacja kinematyki
 • nadawanie wiązań poszczególnym elementom
 • sposoby wymuszania i sterowania ruchem
 • generowanie pliku *.avi
2.5 0.5 2  
Modelowanie w kontekście zespołu
5.01 Modelowanie bryłowe części
 • parametryzacja bryły
2 -- 2  
5.02 Modelowanie w kontekście złożenia
 • zasada modelowania
 • wykorzystanie istniejącej geometrii (powiązanie szkiców)
 • edycja geometrii elementów złożenia
2.5 0.5 2  
e -Learning

Ćwiczenia opisane krok po kroku dla wybranych przykładów dostarcza wykładowca

6.01 Modelowanie pojedynczego elementu
 • modelowanie
 • Generowanie dokumentacji płaskiej
4 1 3  
6.02 Modelowanie złożenia
 • Modelowanie
 • Symulacja kinematyki
4 1 3  
6.03 Zaliczenie
 • Przesłanie wybranej pracy z tematu toczenie i frezowanie
 • Konsultacje z prowadzącym
 • Zaliczenie kursu kończące się wystawieniem zaświadczenia
2 -- 2  

 

Moduł kursu standardowego


Moduł (1.01 do 6.03) – 2 godziny wykładu, 18 godzin ćwiczeń, 10 godzin e-learning

Podstawy obsługi programu Solid Edge. Podstawy modelowania bryłowego, generowania dokumentacji płaskiej, modelowania złożeń z pojedynczych elementów oraz w kontekście zespołu.

Cele:

Po zakończonym wykładzie i ćwiczeniach uczestnik będzie potrafił:

Treści: