Do pobrania w postaci dokumentu WORD w postaci spakowanej


Kierowany do: 

nauczycieli i uczniów szkół branżowych, średnich i wyższych szkół technicznych, Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Ośrodków Szkoleniowych

Uczestnicy: 

użytkownicy Systemu ZERO-CNC znający podstawy jego obsługi i oraz podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.
Zalecane jest przed rozpoczęciem kursu samodzielne zapoznanie się zawartością merytoryczną Systemu ZERO-CNC oraz jego podstawowym interface

Wymagania: 

podstawowa znajomość pracy na komputerze w tym: podstawy MS Windows, wystarczająca umiejętność obsługi klawiatury, mile widziana podstawowa obsługa Acrobat Reader

Liczba zajęć: 

jeden moduł 30 godzinny (20 godzin pracy z instruktorem + 10 godzin e-learning)

Metody i formy realizacji zajęć: 

ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem Systemu ZERO-CNC

Materiały szkoleniowe: 

Instrukcja Systemu ZERO-CNC wraz z załączonymi materiałami do samodzielnego wykonywania ćwiczeń

Literatura:

Szczegółowy program kursu: 

Moduł Temat Liczba
godz.
Forma Forma zaliczenia
Wykł. Ćwicz.
4A Zakres tematów objętych Systemem ZERO-CNC. Podstawy obsługi Systemu z wykorzysta- niem jego możliwości multimedialnych.Obsługa i wykorzystanie katalogów obrabiarek, narzędzi, oprzyrządowania 5 -- 5 Dobór narzędzia, oprzyrządowaniai obrabiarki z kata-logów Systemu ZERO-CNC
4B Przegląd przykładów obróbki zawartych w Systemie 3 -- 3 Multimedialne zaprezentowanie przykładu obróbki
4C Nauka podstaw programowania obrabiarek sterowanych numerycznie 4 -- 4 napisanie prostego programu CNC
4D Wykorzystanie Systemu ZERO-CNC do przygotowania programów obróbczych dla obrabiarek sterowanych numerycznie 2 -- 2 Samodzielne napisanie programu CNC
4E Wykorzystanie Systemu ZERO-CNC do symulowania pracy obrabiarki sterowanej numerycznie (tokarka). Przykłady uruchamiania programów obróbczych na obrabiarce 6 -- 6 Uruchomienie programu CNCna wirtualnej obrabiarce

 

e-Learning: 

Moduł Temat Liczba
godz.
Forma Forma zaliczenia
Wykł. Ćwicz.
4F Samodzielne napisanie programu CNC 4 -- 4 Uczestnik kursu wykonuje ćwiczenia i przesyła je drogą elektroniczną do oceny instruktora.
4G Uruchomienie programów CNC na wirtualnej obrabiarce sterowanej numerycznie (tokarka). 6 -- 6 Ćwiczenia są konsultowane.

 

MODUŁ 4 kursu skróconego


Moduł 4 (4A do 4E) - 20 godzin ćwiczeń
Moduł 4 (4F do 4G) - 10 godzin ćwiczeń i konsultacji 

Zakres tematów objętych Systemem ZERO-CNC. Podstawy obsługi Systemu z wykorzystaniem jego możliwości multimedialnych. Obsługa i wykorzystanie katalogów obrabiarek, narzędzi, oprzyrządowania. Przegląd przykładów obróbki zawartych w Systemie. Nauka podstaw programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Wykorzystanie Systemu ZERO-CNC do przygotowania programów obróbczych dla obrabiarek sterowanych numerycznie. Wykorzystanie Systemu ZERO-CNC do symulowania pracy obrabiarki sterowanej numerycznie (tokarka). Przykłady uruchamiania programów obróbczych na obrabiarce.

 

Cele:


Po zakończonych ćwiczeniach uczestnik będzie potrafił: 

 

Treści: