Z G Ł O S Z E N I E / Z A P Y T A N I E

Wyrażam zainteresowanie uczestnictwem w kursach organizowanych przez Autoryzowany Ośrodek Szkolenia ZERO , zgodnie z poniższym zestawieniem :
(deklaracja ta nie jest zobowiązująca, stanowi jedynie zapytanie o realizowane kursy)

Drukuj zgłoszenie/zapytanie

lub zgłoś elektronicznie na formularzu:

 

Zgłaszam zainteresowanie udziałem w kursach, dla  uczestników. 
W tym na n/w kursach :  

Typ Przeznaczony Uczestników
Kurs podstaw CNC z wykorzystaniem Systemu ZERO-CNC i SIEMENS SinuTrain
Kurs pełny (3 moduły po 20 godzin)
Kurs K1 dla nauczycieli i uczniów szkół branżowych i średnich szkół technicznych osób
Kurs K2 dla nauczycieli średnich szkół technicznych osób
Kurs K3 specjalistyczny dla nauczycieli średnich i wyższych szkół technicznych osób
Kurs skrócony - intensywny (30 godzin)
Kurs K4 dla nauczycieli średnich i wyższych szkół technicznych oraz CKP osób

 
Kurs obsługi Zestawu CAM-Edukacja (EdgeCAM)
Kurs E1 - standardowy (30 godzin) osób
Kurs E2 - rozszerzony (50 godzin) osób

 
Kurs obsługi Zestawu CAD-Edukacja (Solid Edge)
Kurs S1 - standardowy (30 godzin) osób
Kurs S2 - rozszerzony (50 godzin) osób

 
Kurs obsługi Zestawu PAP-Edukacja (FluidSIM)
Kurs F1 - standardowy (30 godzin) osób

 
Kurs indywidualny
zakres zgodny z wymaganiami zamawiającego osób

Pytanie, opinia, informacja:
   

Osoba
Szkoła (firma)
Miasto
Adres
NIP
e-mail
Numer telefonu
Numer faksu

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZERO Technologia Produkcji, moich danych osobowych. (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. Nr 133, poz. 883).