Firma ZERO otrzymała na spotkaniu przedstawicieli handlowych UGS w Alicante (Hiszpania) tytuł Europejskiego Partnera Roku 2006 w sprzedaży oprogramowania edukacyjnego Solid Edge.

 

System ZERO-OSN wyróżniony został przez Krajową Sesją Nowoczesne Techniki I Technologie W Reformowanej Edukacji Zawodowej jako Najlepsza Oferta Wyposażenia Technodydaktycznego 

Sesja odbywała się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach III Łódzkich Targach Edukacyjnych w lutym 2000 roku. 

Uzyskane wyróżnienie w istotny sposób spotęgowało zainteresowanie szkół wykorzystaniem Systemu ZERO-OSN w dydaktyce 

W trzech kolejnych numerach czasopisma CAD CAM Forum opisany został szczegółowo System ZERO-OSN. 

W numerze 6/2001 przedstawiono ogólny opis Systemu oraz wymieniono i scharakteryzowano poszczególne moduły Systemu oraz jego wyposażenie w takie elementy jak filmy Video, katalogi i programy eksperckie 

W artykule zamieszczonym w numerze 7/2001 autorzy przedstawili działanie głównego modułu Systemu służącego do nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Bardzo wnikliwie zajęli się obsługą i działaniem poszczególnych jego części zwracając uwagę na bliskie związki wersji edukacyjnej programu z wersja dla zastosowań przemysłowych 

Artykuł z numeru 9/2001 przedstawia listę funkcji programowania ISO oraz ich zastosowanie na przykładzie konkretnego programu. Autorzy pokusili się o napisanie z wykorzystaniem Systemu ZERO-OSN konkretnego programu obróbczego i uruchomienie go na wirtualnej obrabiarce

Książka Mirosława Miecielicy i Grzegorza Kaszkiela pt. Komputerowe wspomaganie wytwarzania - CAM wydana przez wydawnictwo MIKOM przedstawia rozwój systemów CAD/CAM, zwraca uwagę na problemy pojawiające się przy doborze odpowiedniego systemu wspomagania. Książka opisuje cztery najpopularniejsze w Polsce systemy wspomagania programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. 

W części poświęconej Systemowi ZERO-OSN analizuje dość szczegółowo działanie podstawowego modułu Systemu służącego do programowania obrabiarek.

ISBN 83-7158-159-9

 

Ostrowiec Św. dn. 21.12.2001 r.
 
 

Dyrekcja Zespołu Szkół Hutniczych w Ostrowcu Św. w imieniu Rady Pedagogicznej, młodzieży i rodziców składa serdeczne podziękowanie za dar w postaci materiałów do nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC w ramach pomocy w odtworzeniu zniszczonej przez powódź bazy dydaktycznej szkoły.

Niesienie bezinteresownej pomocy poszkodowanym w takich kataklizmach przynosi chlubę i najwyższe uznanie.

Wyrażamy ogromną wdzięczność za okazaną nam pomoc i jednocześnie życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej oraz w pracy na rzecz innych.

 D Y R E K T O R

Zespołu Szkół Hutniczych
(--)
mgr inż. Roman Kita