OZNACZENIA
OSN - wersja podstawowa, OSN2 - wersja pełna (rozszerzona o wizualizacje 3D i filmy)
SIN / SID / FAN / NUM - sterowanie obrabiarką z układem Sinumerik 810T / 810D / FANUC / NUMS
Lista sortowana wg miejscowości


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A

1Zesp Szk nr 1Andrychw 2008 OSN2
2Centrum Ksztacenia PraktycznegoAugustw 2000 OSN

do gry

B

3Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 1Barlinek 1995 OSN2
4Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 1Bartoszyce 2003 OSN2
5Zesp Szk nr 2Bdzin 1997 OSN
6Zesp Szk Zawodowych nr 2Biaa Podlaska 1997 OSN2
7Zesp Szk PonadgimnazjalnychBiaogard 2009 OSN2
8JAZON Obrabiarki Spka z o.o.Biaystok 2001 OSN2, FAN
9Politechnika Biaostocka Wydzia MechanicznyBiaystok 1999 OSN
10Zesp Szk Mechanicznych CKP nr 2Biaystok 1998 OSN2
11Zesp Szk TechnicznychBiaystok 2015 OSN3
12Zesp Szk Zawodowych nr 2Biaystok 2002 OSN2
13Zesp Szk Zawodowych nr 4Biaystok 2001 OSN2
14Powiatowe Centrum Ksztacenia PraktycznegoBielawa 1997 OSN2
15Centrum Ksztacenia PraktycznegoBielsk Podlaski 2001 OSN2
16Zesp Szk nr 1Bielsk Podlaski 1999 OSN
17Bielskie CKUiPBielsko Biaa 2009 OSN2
18Zesp Szkol Technicznych i HandlowychBielsko Biaa 1996 OSN2
19Regionalne Centrum Edukacji ZawodowejBigoraj 1999 OSN2
20Zesp Szk Zawodowych i OglnoksztaccychBigoraj 1997 OSN2
21Zesp Szk nr 1Bonie 1999 OSN
22Zesp Szk nr 1Bochnia 1999 OSN
23Zesp Szk ZawodowychBogatynia 2001 OSN2
24Zesp Szk MechanicznychBolesawiec 2004 OSN2
25Regionalne Centrum Ksztacenia Praktycznego i UstawBrodnica 2002 OSN2
26Zesp Szk Zawodowych nr 1Brzeg 2002 OSN2
27Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 2Brzesko 1999 OSN
28Uniwersytet Kazimierza WielkiegoBydgoszcz 2012 OSN2
29Uniwersytet Technologiczno - PrzyrodniczyBydgoszcz 1998 OSN , SIN
30Centrum Ksztacenia Praktycznego nr 1Bydgoszcz 2003 OSN2 , NCR
31Centrum Ksztacenia Ustawicznego Nr 1Bydgoszcz 1998 OSN2
32Zesp Szk nr 13 CopernicanumBydgoszcz 1999 OSN
33Zesp Szk Mechanicznych nr 1Bydgoszcz 2008 OSN2
34Zesp Szk Mechanicznych nr 2Bydgoszcz 2015 OSN3
35Centrum Ksztacenia PraktycznegoBytom 2001 OSN2
36Zesp Szkol TechnicznychBytom 2001 OSN2
37Zesp Szk Mechaniczno-SamochodowychBytom 1995 OSN2
38Zesp Szk PonadgimnazjalnychBytw 1999 OSN

do gry

C

39Zeakad Doskonalenia ZawodowegoChem 2014 OSN3
40Zesp Szk Mechanicznych w ChemieChem 1999 OSN2
41Zesp Szk TechnicznychChem 2013 OSN2
42Zesp Szk PonadgimnazjalnychChem lski 2001 OSN2
43Powiatowty Zesp nr 8 Szk Zawodowych i Ogln.Chemek 1998 OSN2
44Zesp Szk nr 2Chciny 2004 OSN2
45Zesp Szk w ChocianowieChocianw 1998 OSN2
46Centrum Edukacji ZawodowejChodzie 2001 OSN2
47Centrum Ksztacenia PraktycznegoChojnice 2001 OSN2 , SIN
48Centrum Ksztacenia UstawicznegoChojnice 2001 OSN2
49Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 1Chojnice 1997 OSN2
50Powiatowy Zesp SzkChojnw 2014 OSN3
51Zesp Szk Mechaniczno-ElektrycznychChorzw 1997 OSN2
52Zesp Szk Technicznych i OglnoksztacacychChorzw 2000 OSN2
53Powiatowe Centrum Edukacyjne w ChrzanowieChrzanw 1998 OSN2
54Pastwowa Wysza Szkoa ZawodowaCiechanw 2004 OSN2
55Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 1Cieszyn 2000 OSN
56Zesp Szk TechnicznychCieszyn 2008 OSN2
57Zesp Szk PonadgimnazjalnychCzaplinek 2007 OSN2
58Centrum Edukacji ZawodowejCzarnkw 2000 OSN2
59Zesp Szk PonadgimnazjalnychCzarnkw 2000 OSN2
60Zesp Szk SILESIACzechowice-Dziedzice 2012 OSN2
61Zesp Szk Technicznych i LicealnychCzechowice-Dziedzice 2002 OSN2
62Centrum Ksztacenia PraktycznegoCzstochowa 1999 OSN2
63Zesp Szk Samochodowo-BudowlanychCzstochowa 2003 OSN2
64Zesp Szk TechnicznychCzuchw 2001 OSN2

do gry

D

65Orodek Doskonalenia Zawodowego AB..Z CENTRUMDbrowa Grnicza 2008 OSN2
66Regionalna Agencja Promocji Zatrudnienia Spka zDbrowa Grnicza 2007 OSN2
67Techniczne Zakady NaukoweDbrowa Grnicza 1997 OSN2
68Zesp Szk TechnicznychDbrowa Grnicza 1997 OSN2 , SIN
69Zesp Szk Zawodowych SZTYGARKADbrowa Grnicza 1998 OSN2
70Centrum Ksztacenia PraktycznegoDbica 2003 OSN2
71Zesp Szk Zawodowych nr 1Dbica 1999 OSN2
72Zesp Szk ZawodowychDobre Miasto 2000 OSN2
73Zesp Szk ZawodowychDynw 2009 OSN2
74Zesp Szk Zawodowych nr 1Dziadowo 2002 OSN2
75Zesp Szk nr 1Dzieroniw 1996 OSN

do gry

E

76Centrum Ksztacenia PraktycznegoElblg 2001 OSN2
77Pastwowa Wysza Szkoa ZawodowaElblg 2003 OSN2
78Zesp Szk MechanicznychElblg 1999 OSN2
79Zesp Szk Techniczno-InformatycznychElblg 2003 OSN2
80Zesp Szk Zawodowych nr 1Elblg 1995 OSN2

do gry

G

81Zesp Szk Rolniczych CKUiPGarwolin-Mitne 2006 OSN2
82Zesp Szk Zawodowych nr 10Gdask 1999 OSN
83Centrum Ksztacenia Praktycznego nr 1Gdask 1997 OSN2
84Centrum Ksztacenia UstawicznegoGdask 2006 OSN2
85Politechnika Gdaska Wydzia MechanicznyGdask 1997 OSN2 , SIN
86Pomorska Szkoa RzemiosGdask 1998 OSN2
87Zesp Szk Chodniczych i ElektronicznychGdynia 2003 OSN2
88Zesp Szk MechanicznychGdynia 1999 OSN2
89Zesp Szk Elektronicznych i InformatycznychGiycko 2008 OSN2
90Zesp Szk Techniczno-Informatycznych C.K.P.Gliwice 1999 OSN2
91Zesp Szk Techniczno-InformatycznychGliwice 1999 OSN2
92Grnolskie Centrum Edukacyjne C.K.P.Gliwice 1997 OSN2 , SIN
93Zesp Szk Mechaniczno-ElektronicznychGliwice 2002 OSN2
94Zesp Szk TechnicznychGliwice 1997 OSN
95Gogowskie Centrum Ksztacenia PraktycznegoGogw 2002 OSN2
96Zesp Szk Zawodowych im. KENGogw 2008 OSN2
97Zesp Szk w GuchoazachGuchoazy 2000 OSN2
98Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 2Gniezno 1997 OSN2
99Centrum Ksztacenia PraktycznegoGoleszw Boanowice 2002 OSN2
100Zesp Szk ZawodowychGodap 2003 OSN2
101Centrum Ksztacenia Praktycznego i UstawiczengoGorlice 2012 OSN2
102Zesp Szk nr 1Gorlice 2002 OSN2
103Zesp Szk TechnicznychGorlice 2002 OSN2
104Zesp SzkGorzw lki 2010 OSN2
105Centrum Ksztacenia ZawodowegoGorzw Wielkopolski 2000 OSN2
106Zesp Szko BudowlanychGorzw Wielkopolski 2007 OSN2
107Zesp Szko MechanicznychGorzw Wielkopolski 2011 OSN2
108Centrum Ksztacenia PraktycznegoGorzyce k.Sandom. 1999 OSN , SIN
109Zesp SzkGorzyce k.Sandom. 2003 OSN2
110Zesp Szk ZawodowychGosty 2001 OSN2
111Zesp SzkGra 2001 OSN2
112Zesp Szk Technicznych i Licealnych nr 2Grodzisk Mazowiecki 2001 OSN2
113Zesp Szk PonadgimnazjalnychGrodzisk Wielkopolski 2012 OSN2
114Zesp Szk CKPGrubno 2015 OSN3
115Centrum Ksztacenia PraktycznegoGrudzidz 2007 OSN2
116Zesp Szk MechanicznychGrudzidz 1996 OSN2
117Zesp Szk TechnicznychGrudzidz 2010 OSN2
118Zesp Szk ZawodowychGrybw 2015 OSN3

do gry

H

119Hajnowskie Centrum Ksztacenia ZawodowegoHajnwka 2002 OSN2
120Zesp Szk Zawodowych w HajnwceHajnwka 2002 OSN2
121Zesp Szk nr 1 w HrubieszowieHrubieszw 2004 OSN2

do gry

I

122Zesp Szk PonadgimnazjalnychIa 2001 OSN2
123Centrum Ksztacenia PraktycznegoInowrocaw 1995 OSN2
124Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 3Inowrocaw 1995 OSN

do gry

J

125Zesp Szk Zawodowych w Janowie LubelskimJanw Lubelski 2003 OSN2
126Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 2Jarocin 2007 OSN2
127Zesp Szk Technicznych i Oglnokszt.Jarosaw 1998 OSN2
128Centrum Ksztacenia PraktycznegoJaso 2002 OSN2
129Zesp Szk TechnicznychJaso 2000 OSN2
130Zesp Szk nr 2Jaso 1999 OSN
131Centrum Ksztacenia PraktycznegoJastrzebie Zdrj 2001 OSN2
132Zesp Szk ZawodowychJastrzebie Zdrj 2002 OSN2
133Powiatowe Centrum Ksztacenia ZawodowegoJawor 2000 OSN2
134Zesp Szk ZawodowychJawor 2001 OSN2
135Centrum Ksztacenia PraktycznegoJaworzno 2014 OSN3
136Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 5Jaworzno 2001 OSN2
137Zesp Szk Zawodowych Elektrowni JAWORZNOJaworzno 1999 OSN2
138Zesp SzkJedlicze 2001 OSN2
139Zesp Szk PonadgimnazjalnychJelcz-Laskowice 2003 OSN2
140Zesp Szk Technicznych MECHANIKJelenia Gra 1998 OSN2
141Centrum Ksztacenia PraktycznegoJdrzejw 2004 OSN2
142Zesp Szk Ponadgimnazajalnych nr 2Jdrzejw 2009 OSN2

do gry

K

143Centrum Ksztacenia PraktycznegoKalisz 2004 OSN2
144Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa I.T.M.Kalisz 2001 OSN2
145Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 2Kalisz 2001 OSN2
146Zesp Szk Techniczno - ElektronicznychKalisz 2000 OSN2
147Zesp Szk PonadgimnazjalnychKamie Pomorski 1997 OSN
148Zesp Szk w KaczudzeKaczuga 1998 OSN2
149lskie Techniczne Zakady NaukoweKatowice 2001 OSN2
150Zesp Szk Technicznych i OglnoksztaccychKdzierzyn Kole 2010 wer.2009
151Powiatowy Zesp nr 10 Szk Mechaniczno-ElektrycznKty 1999 OSN2
152Zesp Szk Zawodowych nr 7 CHEMARKielce 1997 OSN
153Zesp Szk PonadgimnazjalnychKlimontw 2001 OSN2
154Wojewdzki Orodek Doksztacania ZawodowegoKluczbork 2001 OSN2
155Zesp Szk Licealno-TechnicznychKluczbork 2009 OSN2
156Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 2 CKUKluczbork 2009 OSN2
157Zesp Szk nr 1Kobuck 2003 OSN2
158Kodzka Szkoa PrzedsibiorczociKodzko 1996 OSN
159Centrum Ksztacenia PraktycznegoKolbuszowa 2002 OSN2
160Zesp Szk TechnicznychKolbuszowa 1999 OSN2
161Zesp Szk TechnicznychKolno 2013 OSN2
162Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 2Koluszki 2007 OSN2
163Zesp Szk TechnicznychKoo 2001 OSN2
164Zesp Szk PonadgimnazjalnychKoniecpol 2003 OSN2
165Centrum Ksztacenia PraktycznegoKonin 2001 OSN2
166Zesp Szk Grniczo-EnergetycznychKonin 1998 OSN2
167REMO Spka z o.o.Koskie 1999 OSN
168Zesp Szk ZawodowychKoronowo 1999 OSN2
169Powiatowy Zesp Szk nr 2Kocierzyna 2009 OSN2
170Centrum Ksztacenia UstawicznegoKoszalin 1999 OSN2
171Politechnika Koszaliska Katedra Inynierii ProdukKoszalin 1999 OSN2
172Zesp Szk nr 10Koszalin 2009 OSN2
173Zesp SzkKowalewo Pomorskie 2002 OSN2
174Zesp Szk ZawodowychKozienice 2001 OSN2
175Akademia Grniczo-Hutnicza WIM i IPKrakw 2009 OSN2
176Maopolskie Centrum Ksztacenia NauczycieliKrakw 2011 OSN2
177Uniwersytet Pedagogiczny Wydzia M-F-TKrakw 2004 OSN2
178Centrum Ksztacenia PraktycznegoKrakw 1999 OSN , SIN
179Specjalny Orodek Szkolno WychowawczyKrakw 2009 OSN2
180Zesp Szk Mechanicznych nr 1Krakw 1999 OSN
181Zesp Szk Mechanicznych nr 3Krakw 2007 OSN2
182Zesp Szk Mechanicznych nr 4Krakw 2009 OSN2
183Zesp Szk ZawodowychKrakw 2004 OSN2
184Zesp Szk ZawodowychKrapkowice 2000 OSN2
185Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 1Krasnystaw 2011 OSN2
186Zesp Szk nr 3Kranik 2014 OSN3
187Pastwowa Wysza Szkoa ZawodowaKrosno 2008 OSN2
188Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 3Krosno 2003 OSN
189Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 1Krotoszyn 2011 OSN2
190Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 3Krotoszyn 2001 OSN2
191Zesp Szk nr 1 im. Stanisawa StaszicaKutno 1997 OSN
192Zesp Szk Oglnoksztaccych i TechnicznychKunia Raciborska 2008 OSN2
193Zesp Szk TechnicznychKwidzyn 2008 OSN2

do gry

L

194Centrum Ksztacenia PraktycznegoLegnica 2009 OSN2
195Politechnika Wrocawska Filia w LegnicyLegnica 2003 OSN2
196Wysza Szkoa Menaderska w LegnicyLegnica 2001 OSN2
197Zesp Szk DrzewnychLesko 2011 OSN2
198Centrum Ksztacenia PraktycznegoLeszno 1999 OSN
199Zesp Szk TechnicznychLeszno 2009 OSN2
200Zesp Szk Technicznych im. Tadeusza KociuszkiLeajsk 1996 OSN2
201Zesp SzkLibi 2015 OSN3
202Zesp Szk Technicznych i OglnoksztaccychLimanowa 1999 OSN
203Zesp Szk PonadgimnazjalnychLipsko 2009 OSN2
204Zesp SzkLubaczw 1999 OSN2
205Spoeczny Zesp Szk dla dorosychLuba 2001 OSN2
206Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 2Luba 2001 OSN2
207Zesp Szk PonadgimnazjalnychLuba 2001 OSN2
208Regionalne Centrum Edukacji ZawodowejLubartw 2001 OSN2
209Zesp Szk Zawodowych i OglnoksztaccychLubin 1999 OSN
210Lubelskie Centrum Edukacji ZawodowejLublin 1997 OSN2
211Politechnika Lubelska ITSILublin 2001 OSN2
212Politechnika Lubelska Wydzia MechanicznyLublin 2000 OSN2 , NUM
213Zesp Szk MechanicznychLublin 1997 OSN2
214Zesp Szk Transportowo-KomunikacyjnychLublin 2008 OSN2
215Zesp Szk Oglnokszt.-TechnicznychLubliniec 2001 OSN2
216Zesp Szk Zawodowych nr 2Lubliniec 1997 OSN
217Zesp Szk TechnicznychLubsko 2011 OSN2
218Zesp Szk ZawodowychLubsko 2011 OSN2
219Powiatowe Centrum Ksztacenia Praktycznegoacut 2008 OSN2
220Zesp Szk nr 2acut 2003 OSN2
221Zesp Szk im Jana Pawa IIapanw 2016 OSN3
222Centrum Ksztacenia Praktycznegoapy 2002 OSN2
223Zesp Szk Mechanicznychapy 2002 OSN2
224Zesp Szk Ponadgimnazjalnychaziska Grne 2001 OSN2
225Zesp Szk Mechanicznych i Oglnoksztaccychoma 2009 OSN2
226dzkie Centrum Doskonalenia Nauczycielid 1998 OSN2
227Publiczna Policealna Szkoad 2010 wer.2009
228Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 10d 2011 OSN2
229Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 17d 2002 OSN2
230Zesp Szk nr 1 im. H.Sienkiewiczaukw 2001 OSN2

do gry

M

231Centrum Edukacji ZawodowejMalbork 2003 OSN2
232Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 4Malbork 1995 OSN2
233Zesp Szk PonadgimnazjalnychMiastko 2000 OSN2
234Centrum Ksztacenia PraktycznegoMielec 1998 OSN2
235Centrum Ksztacenia UstawicznegoMielec 2006 OSN2
236Zesp Szk TechnicznychMielec 1997 OSN2 , SIN
237Zesp Szk Technicznych w MikoowieMikow 1997 OSN2 , SIN
238Centrum Ksztacenia PraktycznegoMisk Mazowiecki 2002 OSN2
239Zesp Szk Techniczno InformatycznychMszana Dolna 2005 OSN2
240Mrgowskie Centrum KsztaceniaMrgowo 2002 OSN2
241Centrum Ksztacenia PraktycznegoMysowice 2000 OSN2 , SID

do gry

N

242KURSAL Orodek Ksztacenia ZawodowegoNako n. Noteci 2008 OSN2
243Zesp Szk eglugi rdldowejNako n. Noteci 2000 OSN2
244Zesp Szk MechanicznychNamysw 2010 OSN2
245Zesp Szk nr 2Nowa Dba 2003 OSN2
246Zesp Szk PonadgimnazjalnychNowa Ruda 1996 OSN2
247Centrum Ksztacenia UstawicznegoNowa Sl 1999 OSN2
248Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 3Nowa Sl 1999 OSN2
249Zesp SzkNowe Miasto Lubawskie 2011 OSN2
250Zesp Szk nr 2Nowy Dwr Gdaski 2001 OSN2
251Centrum Ksztacenia PraktycznegoNowy Scz 1999 OSN2
252Pastwowa Wysza Szkoa ZawodowaNowy Scz 2001 OSN2
253Zesp Szk TechnicznychNowy Targ 2000 OSN2
254Zesp Szk nr 2Nowy Tomyl 2003 OSN2
255Centrum Ksztacenia PraktycznegoNysa 2002 OSN2
256Zesp Szk MechanicznychNysa 1997 OSN , SIN

do gry

O

257Zesp SzkOborniki 2001 OSN2
258Zesp Szk TechnicznychOlecko 2002 OSN2
259Zesp Szk PonadgimnazjalnychOlenica 1998 OSN2
260Zesp Szk nr 1Olkusz 2013 OSN2DP
261Uniwersytet Warmisko-MazurskiOlsztyn 2001 OSN2
262Zesp Szk Elektronicznych i TelekomunikacyjnychOlsztyn 2011 OSN2
263Zesp Szk Mechaniczno - EnergetycznychOlsztyn 2014 OSN3
264Centrum Ksztacenia Praktycznego w OpoluOpole 2003 OSN2
265Politechnika Opolska W.e.T.i I.Opole 1993 OSN2
266Politechnika Opolska Wydzia MechanicznyOpole 1994 OSN
267Zesp Szk MechanicznychOpole 2001 OSN2
268rodowiskowy Hufiec PracyOpole 2002 OSN2
269Warsztaty Szkolne Zespou Szk Zawodowych nr 1Ostroka 2000 OSN2
270Centrum Ksztacenia PraktycznegoOstroka 2004 OSN2
271Zesp Szk nr 3Ostrowiec witokrz. 1995 OSN2
272Zesp Szk nr 4Ostrowiec witokrz. 2011 OSN2
273Zesp Szk ZawodowychOstrda 1997 OSN
274Zesp Szk nr 1Ostrw Mazowiecka 2010 OSN2
275Zesp Szk TechnicznychOstrw Wielkopolski 2003 OSN2
276Zesp Szk nr 2Ostrzeszw 2010 OSN2
277Centrum Ksztacenia PraktycznegoOwicim 2006 OSN2
278Powiatowy Zesp nr 2 Szk O.M.S. i TechnicznychOwicim 2003 OSN2
279Z.S.Z. Towarzystwa Salezjaskiego im. Ks. BoskoOwicim 1998 OSN2
280Zesp SzkOzimek 2009 OSN2
281Warsztaty Szkolne Zespou Szk ZawodowychOzorkw 2000 OSN2
282Zesp SzkOarw 2011 OSN2

do gry

P

283Zesp Szk nr 1 im. Jana KiliskiegoPabianice 1996 OSN2
284Zesp Szk PonadgimnazjalnychParczew 1999 OSN2
285Zesp Szk nr 1Piaseczno 1997 OSN2
286Zesp Szk w PiaskachPiaski 2001 OSN2
287Zesp Szk Technicznych i LicealnychPiechowice 2008 OSN2
288Zesp Szk nr 2 im. KorczakaPiekary lskie 2001 OSN2
289Zesp Szk w PilicyPilica 2002 OSN2
290Centrum Edukacji ZawodowejPia 1999 OSN2
291Centrum Ksztacenia PraktycznegoPionki 2002 OSN2
292Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 1Pionki 1999 OSN2
293Centrum Ksztacenia PraktycznegoPiotrkw Trybunalski 2001 OSN2
294Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 1Piotrkw Trybunalski 1996 OSN2
295Zesp Szk Ponadgimnazjalych nr 2Piotrkw Trybunalski 2000 OSN2
296Zesp Szk ZawodowychPisz 2003 OSN2
297Centrum Ksztacenia PraktycznegoPleszew 1997 OSN2
298Centrum Ksztacenia Ustawicznego w PockuPock 2002 OSN2
299Zesp Szk TechnicznychPock 2014 OSN3 , NUM
300Centrum Ksztacenia PraktycznegoPosk 2012 OSN2
301Zesp Szk nr 1Posk 2002 OSN2
302Zesp Szk TechnicznychPoniatowa 2001 OSN2
303Poznaskie Centrum Edukacji Ustawicznej i PraktycznPozna 1997 OSN2 , SIN
304Orodek Szkoleniowy MIKROPozna 2005 OSN2 , SIN
305Politechnika Poznaska Instytut Technologii MechanPozna 2001 OSN2
306Zesp Szk Licealno-TechnicznychPozna 1997 OSN2
307Zesp Szk MechanicznychPozna 2001 OSN2
308Zesp Szk Mechaniki PrecyzyjnejPozna 1997 OSN2
309Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 1Praszka 1999 OSN2
310Centrum Ksztacenia PraktycznegoPrzemyl 2001 OSN2
311Podkarpacki Orodek Doskonalenia NauczycieliPrzemyl 1997 OSN2
312Specjalny Orodek Szkolno-WychowawczyPrzemyl 2001 OSN2
313Zesp Szk Mechanicznych i DrzewnychPrzemyl 2001 OSN2
314Zesp Szk Zawodowych nr 1Przemyl 1997 OSN2
315Zesp Szk Zawodowych im. Krla Jana III SobieskiPrzeworsk 2013 OSN2
316Zesp Szk nr 2Przysucha 1999 OSN2
317Powiatowy Zesp Szk nr 1Pszczyna 2011 OSN2
318Powiatowe Centrum Ksztacenia Zawodowego i UstawiczPuck 2013 OSN2
319Centrum Ksztacenia PraktycznegoPuawy 2006 OSN2
320Prywatne Policealne Studium ZawodowePuawy 2009 OSN2
321Zesp Szk TechnicznychPuawy 1998 OSN
322Zesp Szk ZawodowychPutusk 2014 OSN3

do gry

R

323Centrum Ksztacenia Praktycznego i UstawicznegoRacibrz 2001 OSN2
324Zesp Szk Mechanicznych im. A.BokaRacibrz 1997 OSN2
325Centrum Ksztacenia PraktycznegoRadom 1997 OSN2 , SIN
326Politechnika Radomska Wydzia MechanicznyRadom 2000 OSN2 , NUM
327Zesp Szk MechanicznychRadom 1999 OSN2
328Zesp Szk TechnicznychRadom 2003 OSN2
329Zesp Szk Zawodowych im. HubalaRadom 2015 OSN3
330Centrum Ksztacenia PraktycznegoRadomsko 2007 OSN2
331Fabryka Osi Napdowych S.A.Radomsko 1997 OSN2 , SIN
332Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 1Radomsko 2001 OSN2
333Zesp Szk Mechanicznych Centrum Edukacji ZawodowRadziejw 2002 OSN2
334Zesp Szk Techniczno-HumanistycznychRadzionkw 2000 OSN2
335Zesp Szk PonadgimnazjalnychRadzy Podlaski 1998 OSN2
336Zesp Szk Centrum Edukacji ZawodowejRawa Mazowiecka 2011 OSN2
337Zesp Szk ZawodowychRawicz 2001 OSN
338Zesp Szk im. H. CegielskiegoRogono 2013 OSN2DP
339Centrum Ksztacenia PraktycznegoRopczyce 1998 OSN2
340Centrum Ksztacenia PraktycznegoRuda lska 2000 OSN2
341Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 1Ruda lska 2001 OSN2
342Zesp SzkRudnik 2004 OSN2
343ATForum Damian DmuchowskiRybnik 2012 OSN2
344Zesp Szk Mechaniczno-ElektrycznychRybnik 2002 OSN2
345Zesp Szk ZawodowychRyki 2001 OSN2
346Centrum Ksztacenia PraktycznegoRzeszw 2001 OSN2
347Zakad Doskonalenia ZawodowegoRzeszw 2014 OSN3
348Zesp Szk MechanicznychRzeszw 2001 OSN2
349Zesp Szk TechnicznychRzeszw 1998 OSN2
350Zesp Szk Zakadu Doskonalenia ZawodowegoRzeszw 1998 OSN2
351Zesp Szk ZawodowychRzeszw 1997 OSN

do gry

S

352Zesp Szk nr 3Sanok 1995 OSN2 , SIN
353Zesp Szk ZawodowychSdziszw Maopolski 2012 OSN2
354Zesp Szk PonadgimnazjalnychSplno Krajeskie 2001 OSN2
355Centrum Ksztacenia PraktycznegoSiedlce 2002 OSN2
356Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 1Siedlce 2000 OSN2
357Zesp Szk Technicznych i OglnoksztacacychSiemianowice 1997 OSN
358Zesp Szk Rolniczych w CzartajewieSiemiatycze 2012 OSN2
359Centrum Edukacji ZawodowejSieradz 1999 OSN2 , SIN
360Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 1Sieradz 1999 OSN2 , SIN
361Centrum Ksztacenia PraktycznegoSierpc 2002 OSN2
362Zesp Szk nr 1Sierpc 2003 OSN2
363Centrum Ksztacenia PraktycznegoSkarysko Kamienna 2006 OSN2
364Zesp Szk Transportowo - MechatronicznychSkarysko Kamienna 1996 OSN2
365Zesp Szk ZawodowychSkoczw 1998 OSN2
366Centrum Ksztacenia PraktycznegoSupsk 2001 OSN2
367Zakad Doskonalenia ZawodowegoSupsk 2009 OSN2
368Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 4Supsk 1997 OSN2
369Zesp Szk Oglnoksztaccych i ZawodowychSolec Kujawski 2012 OSN2
370Zesp Szk TechnicznychSosnowiec 1997 OSN2
371Zesp Szk Mechaniczno - ElektrycznychSosnowiec 1996 OSN2 , SIN
372Centrum Ksztacenia PraktycznegoStalowa Wola 2002 OSN2
373Zespo Szk nr 4Stalowa Wola 1999 OSN
374Zesp Szk nr 1Stalowa Wola 2001 OSN2
375Centrum Ksztacenia PraktycznegoStarachowice 1999 OSN , SIN
376Centrum Ksztacenia ZawodowegoStarachowice 2008 OSN2 , SIN
377Zesp Szk Zawodowych nr 2Starachowice 2004 OSN2
378Zesp Szk Zawodowych nr 3Starachowice 2003 OSN2
379Zakad KarnyStargard Szczeciski 2010 wer.2009
380Zesp Szk nr 1 im. Mieszka IStargard Szczeciski 2008 OSN2
381Zesp Szk Zawodowych im. mjr.HubalaStarogard Gdaski 2003 OSN2
382Centrum Ksztacenia PraktycznegoStaszw 2003 OSN2
383Zesp Szk im.St.StaszicaStaszw 2004 OSN2
384Zesp SzkStrzegom 1999 OSN
385Zesp Szk Centrum Ksztacenia UstawicznegoStrzelce Krajeskie 2005 OSN2
386Zesp Szk Zawodowych nr 1Strzelce Opolskie 2002 OSN2
387Zesp Szk ZawodowychStrzelno 2014 OSN3
388Zesp SzkStrzyw 2009 OSN2
389Zesp Szk im. W. GoetlaSucha Beskidzka 1998 OSN2
390Zesp Szk PonadgimnazjalnychSulechw 2010 OSN2
391Zesp Szk Licealnych i ZawodowychSulcin 2013 OSN2
392Zesp Szk Zawodowych i Liceum OglnoksztacceSukowice 2001 OSN2
393Centrum Ksztacenia PraktycznegoSuwaki 1999 OSN2
394Zesp Szk TechnicznychSuwaki 2000 OSN2
395Zesp Szk nr 1Swarzdz 2010 wer.2009
396Zesp Szk nr 3 im. Hugona KotajaSzamotuy 2014 OSN3
397Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny WTMSzczecin 1994 OSN , KL
398Zachodniopomorskie Centrum EdukacyjneSzczecin 1996 OSN , SIN
399Zesp Szk nr 5Szczecinek 1999 OSN2
400Zesp SzkSzczekociny 2003 OSN2
401Zesp Szk nr 1Szczytno 2011 OSN2
402Zesp Szk ZawodowychSzprotawa 2000 OSN2
403Zesp Szk ZawodowychSztum 2010 OSN2
404Zesp Szk Mechanicznychrem 2001 OSN2
405Centrum Kszatacenia Zawodowegowidnica 2002 OSN2
406Zesp Szk Mechanicznychwidnica 1996 OSN2
407Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowejwidnik 2000 OSN2
408Zesp Szk Zawodowychwiebodzin 2002 OSN2
409Zesp Szk Ponadgimnazjalnychwiecie 2005 OSN2

do gry

T

410Zesp Szk Technicznych i Oglnokszt.Tarnowskie Gry 2003 OSN2
411Zesp Szk Licealnych i Zawodowych nr1Tarnw 1997 OSN2
412Zesp Szk Mechaniczno-ElektrycznychTarnw 2003 OSN2
413Zesp Szk Licealnych i Zawodowych nr 2Tarnw 1998 OSN2 , SIN
414Rafa PeckaTarnw 2007 OSN2
415Zesp Ksztacenia PraktycznegoTczew 2001 OSN2
416Zesp Szk TechnicznychTczew 2001 OSN2
417Zesp Szk im.Prymasa 1000-leciaTeresin 2007 OSN2
418Zesp Szk nr 4Tomaszw Lubelski 2007 OSN2
419Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 1Tomaszw Mazowiecki 2008 OSN2
420Centrum Edukacji DorosychToru 2009 OSN2
421Centrum Ksztacenia UstawicznegoToru 1999 OSN
422Zakad Doskonalenia ZawodowegoToru 2002 OSN2
423Zesp Szk Mechanicznych i XIII LOToru 1999 OSN
424Zesp Szk TechnicznychTrzcianka 2012 OSN2
425Tucholskie Centrum Edukacji ZawodowejTuchola 1999 OSN , SIN
426Zesp Szk Licealnych i TechnicznychTuchola 1999 OSN
427Zesp Szk Ponadgimnazjalnych w TuchowieTuchw 2002 OSN2
428Zesp Szk TechnicznychTurek 2001 OSN2
429Zesp Szk nr 5Tychy 2016 OSN3

do gry

U

430Zesp Szk TechnicznychUstka 2001 OSN2
431Zesp Szk PonadgimnazjalnychUstro 1999 OSN2

do gry

W

432Zesp Szk Nr 2 im.St.StaszicaWadowice 1995 OSN2
433Centrum Ksztacenia PraktycznegoWabrzych 2000 OSN2
434Wabrzyskie Centrum Ksztacenia Praktycznego i Ust.Wabrzych 1996 OSN2
435Zesp Szk nr 8Wabrzych 2003 OSN2
436Zesp Szk nr 3 im. I Armii W.P.Wacz 2006 OSN2
437Centrum Ksztacenia PraktycznegoWarszawa 1999 OSN2
438DAEWOO-FSO Motor Zesp Szk ZawodowychWarszawa 1999 OSN
439Politechnika Warszawska Inst. Inynierii PrecyzyjnWarszawa 1996 OSN
440Politechnika Warszawska Instytut Podstaw Budowy MaWarszawa 1994 OSN2
441Wojskowa Akademia Techniczna Wydzia MechanicznyWarszawa 1999 OSN2
442Wojskowa Akademia Techniczna Wydzia MechatronikiWarszawa 2014 OSN3
443Zesp Szk Elektroniczno-MechanicznychWarszawa 1999 OSN2
444Zesp Szk im. Bohaterw NarwikuWarszawa 2001 OSN2
445Zesp Szk im. Michaa KonarskiegoWarszawa 2001 OSN2
446Zesp Szk MechanicznychWarszawa 1997 OSN , SIN
447Zesp Szk Licealnych i Technicznych nr 1Warszawa 1996 OSN2
448Zesp Szk nr 33Warszawa 2008 OSN2
449Zespou Szk nr 40 im. St.StarzyskiegoWarszawa 1998 OSN2
450Zesp Szk PonadgimnazjalnychWgrowiec 2000 OSN
451Zesp Szk Zawodowych i OglnoksztaccychWgierska Grka 1999 OSN2
452Zesp Szk PonadgimnazjalnychWgrw 2002 OSN2
453Zesp Szk nr 2Wielu 2011 OSN2
454Zesp Szk PonadgimnazjalnychWieruszw 2002 OSN2
455Centrum Ksztacenia PraktycznegoWocawek 2008 OSN2
456Zesp Szk SamochodowychWocawek 2002 OSN2
457Zesp Szk TechnicznychWocawek 1999 OSN2
458Powiatowe Centrum Ksztacenia UstawicznegoWodzisaw lski 2011 OSN2
459Politechnika Wrocawszka Instytut Technologii MaszyWrocaw 1994 OSN2
460Zesp Szk nr 18Wrocaw 2003 OSN2
461Zesp Szk nr 2Wrocaw 2003 OSN2
462Zesp Szk Zawodowych nr 12Wrocaw 2000 OSN2
463Zesp SzkWronki 2007 OSN2
464Powiatowe Centrum Edukacji ZawodowejWrzenia 2008 OSN2
465Zesp Szk PolitechnicznychWrzenia 1995 OSN2
466Centrum Ksztacenia ZawodowegoWysokie Mazowieckie 2012 OSN2
467Centrum Ksztacenia PraktycznegoWyszkw 2008 OSN2
468Mieczysaw MajewskiWarszawa 2002 OSN2

do gry

Z

469Centrum Ksztacenia PraktycznegoZabrze 2002 OSN2
470Zabrzaskie Centrum Ksztacenia OglnegoZabrze 2014 OSN3
471Zesp Szk Zawodowych nr 2Zabrze 1998 OSN2
472Centrum Ksztacenia PraktycznegoZamo 2002 OSN2
473Centrum Ksztacenia PraktycznegoZawiercie 2001 OSN2
474Zesp Szk im. St StaszicaZawiercie 1997 OSN2
475Zesp Szk ZawodowychZawiercie 1998 OSN2
476Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 2Zbkowice lskie 1996 OSN2
477Zesp Szk Zawodowych nr 1Zduska Wola 2011 OSN2
478Zesp Szk im.Jana Pawa IIZdzieszowice 2002 OSN2
479Zesp Szk PonadgimnazjalnychZelw 2009 OSN2
480Zesp Szk Mechaniczno-ElektrycznychZgierz 1999 OSN+
481Zesp Szk ZawodowychZgorzelec 2002 OSN2
482Uniwersytet Zielonogrski Wydzia MechanicznyZielona Gra 1999 OSN+
483Zesp Szk Elektronicznych i SamochodowychZielona Gra 2006 OSN2
484Zesp Szk TechnicznychZielona Gra 1999 OSN2
485Zesp Szk ZawodowychZotoryja 2003 OSN2
486Zesp Szk Tecnicznych i Licealnychaga 2014 OSN3
487Zesp Szk Samochodowychary 2011 OSN2
488Zesp Szk Ponadgimnazjalnychelechw 2001 OSN2
489Zesp Szk Ponadgimnazjalnychnin 2012 OSN2
490Zesp Szk Ponadgimnazjalnych - Warsztatynin 2003 OSN2
491Powiatowe Centrum Ksztacenia Ustawicznego i Prakt.uromin 2006 OSN2
492Zesp Szk Ponadgimnazjalnychuromin 2002 OSN2
493Zesp Szk nr 1yrardw 2001 OSN2
494Niepubliczna Szkoa Oglnoksztacca i Zawodowaywiec 2010 OSN2
495Zesp Szk Mechaniczno-Elektrycznychywiec 1995 OSN2
496Centrum Ksztacenia Praktycznegoywiec 2005 OSN2