SYSTEM ZERO-CNC we współpracy z komputerem i odtwarzaczem DVD służy do prezentacji tematyki związanej z obróbką skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie oraz nauki programowania OSN na przykładzie tokarek sterowanych numerycznie.

SYSTEM ZERO-CNC jest dydaktyczną odmianą stosowanego w ponad 180 zakładach przemysłowych Systemu SINUMERIK 810 , FANUC i NUMS 322T Firmy ZERO.

Przeznaczony jest dla Szkół Wyższych, Średnich Szkół Technicznych i Zasadniczych Szkół Zawodowych mających w programie nauczania zajęcia z obróbki skrawaniem, programowania lub obsługi OSN, budowy maszyn lub automatyki. Zalecany w Technikach o kierunkach mechanicznych oraz kierunku Mechatronika. Niezbędny w Centrach Kształcenia Praktycznego i na Wydziałach Mechanicznych Wyższych Uczelni.

Wykorzystywany jest już w ponad 410 placówkach dydaktycznych czyli w ponad 80% Szkół technicznych w Polsce, w tym prawie we wszystkich Centrach Kształcenia Praktycznego.

SYSTEM ZERO-CNC wyróżniony został przez Krajową Sesją Nowoczesne Techniki I Technologie W Reformowanej Edukacji Zawodowej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej jako Najlepsza Oferta Wyposażenia Technodydaktycznego.

Programowanie oparte jest o normy ISO i odbywa się tak, jak dla sterownika SINUMERIK 810, będącego aktualnym standardem krajowym i europejskim, wyposażone jednak w aktywną kontrolę błędów programowania i szereg elementów wizualizacji procesu obróbki.
 

SYSTEM ZERO-CNC umożliwia:


SYSTEM ZERO-CNC wyposażony jest w:


Korzystanie z SYSTEMU ZERO-CNC nie wymaga:


Kursy i szkolenia z wykorzystania Systemu ZERO-CNC:


Wymagania sprzętowe i programowe:


System ZERO-CNC może działać zarówno w sieci jak na pojedynczych komputerach.

Do pobrania informacja o systemie dydaktycznym w formacie MS WORD 

Cennik